Werkingssubsidies voor seniorenverenigingen

Erkende seniorenverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Een vereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur als seniorenvereniging om aanspraak te kunnen maken op basis- en werkingssubsidies.
Hiervoor stelt de vereniging elk jaar een werkingsverslag op en organiseert ze activiteiten die zich richten tot de doelgroep.
Alle erkende seniorenverenigingen kunnen aanspraak maken op:
• een basissubsidie: wordt toegekend afhankelijk van het aantal leden. • een werkingssubsidie: wordt toegekend op basis van het aantal en de soort activiteiten.

Je bezorgt volgende documenten voor je aanvraag:

  • Een voleldig ingevuld werkings- en financieel verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige werkjaar.
  • Een nota met eventuele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van de organisatie.Dit document moet ondertekend zijn door de officiële vertegenwoordigers van de verenigingen of 3 bestuursleden.
  • Het betalingsbewijs van de verzekeringspolis.

Je kan je aanvraag indienen via dit formulier.

De aanvraag wordt uiterlijk tegen 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend.