Werkingsverslag 2019

(activiteiten van 1.1.2018 - 31.12.2018)

Het werkingsverslag dient uiterlijk tegen 28 februari 2019 ingevuld te worden

Algemene voorwaarden

De persoonlijke gegevens in dit formulier worden enkel verwerkt door de gemeentelijke diensten voor doeleinden gelinkt aan dit formulier. De gegevens worden niet gedeeld met derden. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen of verwijderen uit het gemeentelijk dossier rond dit formulier. Voor het verwerken van persoonlijke gegevens van -16 jarigen dient een ouder of voogd zijn toestemming te verlenen.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, verklaart de persoon die dit formulier invult dat alle personen vermeld in dit formulier en de bijlagen, op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden *

Helaas beschikken wij over te weinig gegevens om uw aanvraag te kunnen behandelen.

Gegevens van het bestuur

Voorzitter:

Ondervoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Aanvrager:

Ledenaantal

Totaal kinderen + jongeren + leiding

Aantal attesten van de leiding

Lokalen

Heeft de vereniging eigen lokalen? *

Bijvoegen

Afgeven op de jeugddienst (Kleistraat 204 te Aartselaar):

Alle facturen en kastickets. Als ze zijn nagekeken, worden ze teruggegeven aan de vereniging.

Voor eventuele vragen of aanvullingen kan u mailen naar jeugd@aartselaar.be

Contactinformatie