Aangifteformulier gemeentebelasting op huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk

Nota voor de belastingsplichtige

Het aangifteformulier moet degelijk ingevuld worden en ondertekend aan het gemeentebestuur worden terugbezorgd uiterlijk de voorlaatste werkdag voor de datum waarop aangevangen wordt met de verspreiding van het reclamedrukwerk.

In te vullen door de belastingsplichtige

Indien de naam en/of het adres, waarnaar het aanslagbiljet moet worden verstuurd, verschilt van de gegevens, waarnaar de andere correspondentie moet worden gestuurd, gelieve dat hier te vermelden.

Echt verklaard

Naam en voornaam van de aangever

Om ons de toelating te geven je gegevens te verwerken dien je akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden *

Contactinformatie