Aanvraag projectsubsidies voor straat- , buurt- en wijkactiviteiten

Het lokaal bestuur Aartselaar wilt via de projectsubsidies voor straat, buurt- en wijkactiviteiten de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel in de Aartselaarse straten, buurten en wijken stimuleren.


Bewoners(-groepen) die actief willen werken aan de samenhang onder de bewoners van hun straat, buurt of wijk kunnen hiervoor zowel logistieke als financiële ondersteuning aanvragen.

De financiële ondersteuning kun je aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

  • Aanvragen min. 4 weken voor je evenement
  • De maximale subsidie bedraagt € 125,-
  • Bij toekenning van de projectsubsidie krijg je voor deze activiteit ook toegang tot het aanvragen van gemeentelijke feestmateriaal onder dezelfde voorwaarden als erkende verenigingen.

 

Je dient je activiteit EERST aan te melden via het  'Evenementenloket' voor je de aanvraag 'projectsubsidies' kunt doen. Houd het referentienummer van jouw aanvraag in het evenementenloket bij de hand.

Alle vragen waar een * achter staat, zijn verplichte velden. Je kunt het formulier niet verzenden, als je deze vragen niet beantwoordt.


 

ALGEMENE GEGEVENS

Ik vraag de projectsubsidies als : *
Contactpersoon 'aanvraag projectsubsidies' is dezelfde persoon als contactpersoon 'aanmelding evenementenloket': *
Adresgegevens 1

DOELSTELLING VAN JOUW STRAAT-, BUURT-, WIJKACTIVITEIT

Is de toegang tot je activiteit betalend voor de deelnemers? *

FINANCIELE INFORMATIE

Bij toekenning van projectsubsidies  'straat-, buurt-, wijkactiviteiten' aan je project, mogen de subsidies overgemaakt worden op het rekeningnummer: 

WIL JE NOG INFORMATIE TOEVOEGEN OVER JE AANVRAAG?

Ik verklaar hierbij de subsidieaanvraag correct & waarheidsgetrouw te hebben ingevuld. *
Indien het project niet kan plaatsvinden of indien de gegevens vermeld in het aanvraagformulier na de aanvraag belangrijke wijzigen ondergaan, zal ik het evenementenloket hierover zo spoedig mogelijk informeren. *

Contactinformatie

Contactpersonen