Bijzondere subsidies voor culturele verenigingen

Een erkende vereniging kan een bijzondere toelagen verkrijgen voor speciale verjaardagen (25, 50 of 75-jarig bestaan…).

Voorwaarden

Een vereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur om aanspraak te kunnen maken op een bijzondere subsidie.

Procedure

  • Als een vereniging op deze subsidie aanspraak wil maken, moet zij haar aanvraag doen toekomen op de cultuurdienst of richten aan het college van burgemeester en schepenen voor 1 juni voorafgaand aan het jaar waarin die bijzondere verjaardag valt.

  • Als de aanvraag gebeurt na 1 juni voorafgaand aan het jaar van de bijzondere verjaardag, zal de subsidie op de begroting van het daaropvolgende dienstjaar worden ingeschreven.

  • Een bijzonder subsidie wordt nominatief voor de betreffende vereniging ingeschreven in de begroting à rato van 25 euro per bestaand jaar met een maximum van 1.860 euro.

Meebrengen

Bezorg de schriftelijke aanvraag aan de cultuurdienst of het college van burgemeester en schepenen met daarbij een document dat de oprichtingsdatum van je vereniging aantoont.

Regelgeving

Klik hier voor het gemeentelijk erkennings- en subsidiëringreglement voor culturele verenigingen.

Contactinformatie