Drugpreventiebeleid

Onder de term “drugs” verstaan we alle genotsmiddelen in de ruimste zin van het woord, die bij overmatig gebruik kunnen leiden tot problematisch gedrag. Dus niet alleen de illegale drugs (heroïne, cannabis, cocaïne,…), maar ook alcohol, medicatie, tabak, confiserie, gokken, tv, gsm, te veel / te weinig eten, seks, …

Het doel van een drugpreventiebeleid is niet het criminaliseren van de verslavingsproblematiek. Het is het zoeken naar genieten zonder risico te nemen.

Genotsmiddelen kunnen een verslavend effect hebben en dit met alle negatieve gevolgen van dien. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen, sociaal isolement, lager prestatievermogen, financiële moeilijkheden,…

Met een drugspreventiebeleid willen we iedereen leren op een kritische, verantwoorde manier om te gaan met genotsmiddelen en schadelijke gevolgen beperken door

  • misbruik te verminderen;
  • experimenteergedrag uit te stellen;
  • verantwoordelijk gedrag te bevorderen;
  • vroegtijdig aanpak te stimuleren;
  • niet gebruik aan te moedigen;
  • schade te beperken.

Een werkgroep, bestaande uit een preventiewerker van CGG De Pont, lokale gangmakers (personeel gemeente en OCMW) en mandatarissen, spoort de noden binnen de gemeente op. Hierbij wordt gekeken naar specifieke kenmerken en risicofactoren per bevolkingsgroep. 

De werkgroep heeft een signalerende taak en voert zelf geen preventiewerk uit.

Het fungeert als doorgeefluik en aanspreekpunt tussen lokale actoren en/of de bevolking en de preventiewerker.

De preventiewerker heeft als taak preventie-initiatieven rond genotsmiddelen in de regio te stimuleren, begeleiden en coördineren.

Hij werkt samen met lokale actoren en bevolkingsgroepen bij het opzetten, uitvoeren en bijsturen van de specifieke preventieprogramma’s, waardoor de betrokkenheid verhoogt en de preventie meer kans op slagen krijgt.

Verslavingsproblematiek is heel complex; verslaving ontstaat uit een samenhang van verschillende factoren en manifesteren zich op verschillende terreinen.

Eenmalige initiatieven zijn daarom niet effectief. Duurzame gedragsverandering kan pas op lange termijn via lange termijn denken gerealiseerd worden.

Continuïteit van preventieve acties of het kaderen van acties in een ruimere context, is een voorwaarde om op lange termijn resultaat te behalen.

Het zou onrealistisch zijn te stellen dat preventiewerk elk iemand persoonlijk kan helpen in het verantwoord omgaan met drugs.

Ook al is dit ons streefdoel, toch zal drugpreventie er nooit voor kunnen zorgen dat er geen drugsproblemen meer bestaan. De “ondersteuning” aan alle mensen en organisaties zal echter een ernstige bijdrage leveren tot het zo goed mogelijk trachten te benaderen van ons streefdoel.

Nuttige links

Nuttige links rond opvoeding:

 

 

Contactinformatie