Eerste PFAS-metingen bij ISVAG bekend

isvag
 
Bij afvalverwerker ISVAG in Wilrijk zijn voor het eerst schouwmetingen voor PFAS gebeurd bij een huisvuilverbrandingsinstallatie. Er werden PFAS gedetecteerd maar eerste onderzoeken wijzen erop dat de concentratie PFAS in de lucht onder de toetsingswaarde voor luchtkwaliteit blijft. Ongerustheid is niet nodig: een vergelijking met de situatie in de omgeving van 3M gaat niet op. De Vlaamse overheid behandelt alle bedrijven op dezelfde manier. ISVAG wordt dus op gelijke manier behandeld als 3M.
 
Aan ISVAG is als bijzondere voorwaarde in hun proefvergunning opgelegd om PFAS te meten. De metingen worden uitgevoerd door VITO. Er zijn daarbij PFAS vastgesteld in de schouw van de afvalverbrandingsinstallatie. Die uitstoot wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van PFAS in huishoudelijke producten, wat het belang van dringende uitfasering van het gebruik van die stoffen bewijst.

Intussen deed VITO al metingen in de omgeving van ISVAG. Volgens die eerste resultaten en modelberekeningen leidt de PFAS in de schouwen niet tot te veel PFAS in de omgevingslucht. Er is geen overschrijding gemeten van de toetsingswaarde voor PFAS in de omgevingslucht. Momenteel is een milieueffectenrapport (MER) in opmaak waarin de impact van die uitstoot verder zal moeten onderzocht worden: naast omgevingslucht zal ook de impact van neervallende PFAS moeten onderzocht worden.

Volgende stappen in 2024

  • De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) houdt een meetcampagne in de buurt van verschillende verbrandingsinstallaties in Vlaanderen om ook daar na te gaan of er niet te veel PFAS in de lucht terechtkomen.
  • Periodieke PFAS-controles en uitstootnormen worden uitgewerkt in de milieuwetgeving voor verbrandingsovens. Bij milieuvergunningsaanvragen worden die PFAS-onderzoeken vandaag al opgelegd.
  • Overleg met de volledige sector is al opgestart zodat er kennisuitwisseling is en de PFAS-uitstoot bij alle verbrandingsinstallaties maximaal kan worden ingeperkt.
  • Voorlopig zijn slechts gedeeltelijke resultaten beschikbaar. Zo gauw de volledige rapporten klaar zijn, zullen die gepubliceerd worden op de website PFAS Vlaanderen.
  • De proefvergunning van ISVAG loopt tot 4 november 2024. Daarvoor moet een vergunningsaanvraag en een MER ingediend worden.
  • In dat MER zal op basis van de meetresultaten moeten nagegaan worden wat de impact op de omgeving is en of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

 

Betrouwbare meetmethode

 

VITO ontwikkelde in 2021 een meetmethode om PFAS in schouwen betrouwbaar te kunnen meten. Daarvoor voerde de organisatie metingen uit bij afvalverwerker INDAVER in Antwerpen waar industrieel PFAS-houdend afval wordt verwerkt.

De resultaten vindt u in het eindrapport van de PFAS-opdrachthouder.
De ontwerpmeetmethode werd gepubliceerd (in pdf).

 Vragen

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/nieuwsberichten/eerste-pfas-metingen-bij-isvag-bekend