Erkenningsakte

Als u een kind krijgt en u bent niet gehuwd, dan staat enkel de afstamming langs kant van de moeder vast.
Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.
De dienst burgerlijke stand stelt hiervoor een erkenningsakte op.

Een afschrift van een erkenningsakte is een letterlijke kopie van een erkenningsakte. De erkenningsakte is een authentiek document, opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de erkenning gebeurde, waarin alle officiële gegevens over de erkenning staan vermeld.

 

Voorwaarden

  • U kan een akte aanvragen van uzelf, van uw echtgenoot en van uw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen).
  • Als openbare overheid, wettelijke vertegenwoordiger, erfgenaam, notaris en advocaat kan u eveneens een akte aanvragen. U moet dit dan wel met een reden verantwoorden.

Voor alle andere personen moet u de vraag persoonlijk op het gemeentehuis of per brief doen. Opgelet! Is de akte minder dan 100 jaar oud, moet u de toestemming hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. U voegt de toestemming bij de aanvraag.

Een erkenningsakte kan u nodig hebben voor bijvoorbeeld uw ziekenfonds, werkgever, vakbond, instantie voor openbaar vervoer, financiële instelling, een openbaar bestuur of de school, maar ook bijvoorbeeld voor je advocaat, notaris, rechtbank, de ambassade of het consulaat.

 

Procedure

Een afschrift of uittreksel kan aangevraagd worden:

De dienst burgerlijke stand controleert elke aanvraag en stuurt het document per post naar u op. Als de dienst uw aanvraag niet kan behandelen, krijgt u daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Een volmacht, als u een afschrift aanvraagt voor iemand anders dan uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

 

Bedrag

Gratis

Contactinformatie