Evaluatieformulier projectsubsidies 'straat-, buurt-wijkactiviteiten'.

Dit evaluatieformulier dient max. 8 weken na de beëindiging van je project te worden ingediend incl.

  • bewijsstukken van de uitgaven adhv facturen en/of ticketjes
  • bewijs van aankondiging van de activiteit met vermelding van het gemeenlijk
    logo.

IDENTIFICATIE

INHOUDELIJKE EVALUATIE

Komt dit overeen met het publiek dat je had vooropgesteld? *
Wil je dit project in de toekomst nog herhalen? *

FINANCIELE EVALUATIE

Ik verklaar hierbij dit evaluatieformulier correct & waarheidsgetrouw te hebben ingevuld. *

Contactinformatie