Nieuwe trajectcontroles vanaf juni

Opgemaakt op 24/05/2024
Foto: camera

Drie trajectcontroles starten op 1 juni

Samen met de politiezone Hekla plaatste de gemeente Aartselaar drie permanente trajectcontroles.

Je vindt ze in:

  • Helststraat (30 km/u)
  • Kontichsesteenweg, tussen Barones de Borrekenslaan en Baron van Ertbornstraat (50 km/u)
  • Reetsesteenweg, tussen Langlaarsteenweg en Pierstraat (50 km/u)


De voorbije maanden werden de camera’s geïnstalleerd en is alles door de politiezone voorbereid. Ondertussen verkreeg PZ Hekla ook de ijkingsattesten. De trajectcontroles kunnen nu dus in werking treden. Vanaf 1 juni zullen ze alle drie opstarten. Vanaf die datum kan je bij overdreven snelheid dus effectief een boete ontvangen. De trajectcontroles zullen ook met duidelijke borden worden aangegeven. Het is de bedoeling dat automobilisten zich aan de snelheid houden.

De drie straten zijn geselecteerd omdat ze uit controles van de Lidar, de mobiele controles en de snelheidsinformatieborden als probleemstraten zijn bestempeld. Bovendien komen ze ook door hun lengte en tracé in aanmerking om een permanente trajectcontrole te plaatsen. Dat lukt niet in elke straat.

Het doel van de trajectcontroles is om de verkeersveiligheid te bevorderen. Een gepaste snelheid verkleint de kans op verkeersongevallen, verlaagt de impact indien er alsnog een ongeval plaats vindt en verhoogt ook het veiligheidsgevoel van de talrijke omwonenden.

Vermijd een boete en hou je aan de opgelegde snelheid.

We geven ten slotte nog mee dat de trajectcontroles volledig gefinancierd worden door de gemeente en de politiezone. We werken dus niét met het TaaS-systeem, waarbij een aanzienlijk deel van de inkomsten uit verkeersovertredingen naar een private firma gaan. Het is een bewuste keuze binnen de gemeenten van onze politiezone om niet met dat TaaS-systeem te werken.