Activiteit bekend maken via de gemeentelijke kanalen

De gemeente stelt volgende kanalen ter beschikking voor de promotie van een activiteit of evenement in Aartselaar:

 • Uit in Aartselaar (online en in aartselaarinfo, het gemeentelijk infomagazine)
 • Elektronische infoborden
 • Houten aankondigingsborden aan de kerk
 • Afficheren in de infokasten, publicitaire kasten en op gemeentelijke locaties
 • Afficheren langs de openbare weg
 • Folderdisplays op gemeentelijke locaties

 

Voorwaarden

U kan hiervan gebruik maken als

 • Aartselaarse (erkende) sociale, culturele, sport-, jeugd- of handelsorganisatie
 • Aartselaarse school
 • Aartselaarse adviesraad
 • Aartselaarse wijkraad

De activiteit

 • staat open voor elk individu of groep
 • is niet in strijd met de openbare orde en goede zeden;
 • vindt plaats in Aartselaar of wordt georganiseerd door een vereniging uit Aartselaar.

 

Procedure

De communicatiedienst selecteert de inhoud en bepaalt de vorm en de plaatsing van de aangeboden informatie in de verschillende kanalen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist finaal over de door de communicatiedienst gemaakte voorstellen rond het infoblad en kan de andere infokanalen desgewenst bijsturen.

Voor Uit in Aartselaar

Maak een account aan op www.Uitdatabank.be. De activiteiten die daar worden ingegeven en plaatsvinden in Aartselaar, verschijnen automatisch in de Uit-kalender op www.aartselaar.be en in aartselaarinfo.

In aartselaarinfo nemen wij enkel de activiteiten op die plaatsvinden in die maand. Tenzij er vooraf moet ingeschreven worden (geef dan even een seintje via onthaal@aartselaar.be)

Voor de elektronische infoborden

Uw activiteit verschijnt hierop maximum twee weken voor de activiteit.
Vul hier het formulier in.
Of stuur een mail aan onthaal@aartselaar.be met volgende gegevens

Voor de houten aankondigingsborden

 • Informeer bij de technische dienst naar beschikbare plaats (03 887 84 76). Een bord wordt drie weken voor de activiteit opgehangen.
 • Koop een bord aan dat voldoet aan de technische vereisten:
  • watervaste mulitplexplaat, formaat 250 x 125 cm, 12 mm dikte en beschilder dit
  • forexpaneel, formaat 250 x 125 cm, 10 mm dikte (voor digitale print)
  • geen betonplex want dit is moeilijk overschilderbaar.
 • Maak een afspraak met de technische dienst (Oudestraat 8, tel. 03 887 84 76 – technischedienst@aartselaar.be) om het blanco bord op te halen. Zij voorzien de gaten in het bord om het te bevestigen en bezorgen u het bord terug.
 • Beschilder het bord
 • Maak opnieuw een afspraak met de technische dienst (Oudestraat 8, tel. 03 887 84 76 – technischedienst@aartselaar.be) om het bord te komen ophalen om op te hangen.
 • Als je activiteit voorbij is, haalt de technische dienst het bord er af en brengen ze het naar u terug zodat u het kunt hergebruiken bij een volgende activiteit. 

Voor het verdelen van affiches

 • Affiches in de gemeentelijke infokasten (10), publicitaire kasten van Clear Channel (8) en op gemeentelijke locaties (7)
  • Bezorg 25 affiches aan het onthaal in het gemeentehuis.
  • De gemeente zorgt voor de verdeling naar de gemeentelijke infokasten en gemeentelijke locaties
  • Clear Channel haalt om de twee weken affiches op in het gemeentehuis om ze op te hangen in de publicitaire kasten.
   Hier vind je de ophaaldata terug.
  • Meer info: 03 870 16 11 of via onthaal@aartselaar.be)

 • Affiches langs de openbare weg 
  • Breng twee exmplaren van de affiche naar het wijkkantoor van de politie, Baron van Ertbornstraat 3.
  • De politie vraagt de toelating aan bij het gemeentebestuur.
   Meer informatie hierover is terug te vinden in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement art 119-124

Folderdisplays op gemeentelijke locaties

Geef uw folders af aan het onthaal in het gemeentehuis (max. 30) 

 

Regelgeving

Reglement rond gebruik van de gemeentelijke kanalen voor promotie van activiteiten door derden.

Contactinformatie