Activiteit bekend maken via de gemeentelijke kanalen

De gemeente stelt volgende kanalen ter beschikking voor de promotie van een activiteit of evenement in Aartselaar:

 • Uit in Aartselaar (online en in aartselaarinfo, het gemeentelijk infomagazine)
 • Elektronische infoborden
 • Houten aankondigingsborden aan de kerk
 • Afficheren in de infokasten, publicitaire kasten en op gemeentelijke locaties
 • Afficheren langs de openbare weg
 • Folderdisplays op gemeentelijke locaties

 

Voorwaarden

U kan hiervan gebruik maken als

 • Aartselaarse (erkende) sociale, culturele, sport-, jeugd- of handelsorganisatie
 • Aartselaarse school
 • Aartselaarse adviesraad
 • Aartselaarse wijkraad

De activiteit

 • staat open voor elk individu of groep
 • is niet in strijd met de openbare orde en goede zeden;
 • vindt plaats in Aartselaar of wordt georganiseerd door een vereniging uit Aartselaar.

 

Procedure

De communicatiedienst selecteert de inhoud en bepaalt de vorm en de plaatsing van de aangeboden informatie in de verschillende kanalen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist finaal over de door de communicatiedienst gemaakte voorstellen rond het infoblad en kan de andere infokanalen desgewenst bijsturen.

Voor Uit in Aartselaar

Maak een account aan op www.Uitdatabank.be. De activiteiten die daar worden ingegeven en plaatsvinden in Aartselaar, verschijnen automatisch in de Uit-kalender op www.aartselaar.be en in Aartselaarinfo. Meer info hierover vind je hier.

In aartselaarinfo nemen wij enkel de activiteiten op die plaatsvinden in die maand. Tenzij er vooraf moet ingeschreven worden (geef dan even een seintje via onthaal@aartselaar.be). 

Voor de elektronische infoborden

Uw activiteit verschijnt hierop maximum twee weken voor de activiteit.
Vul hier het formulier in.
Of stuur een mail aan onthaal@aartselaar.be met volgende gegevens

Voor de houten aankondigingsborden

 • Informeer bij de technische dienst naar beschikbare plaats (03 887 84 76). Een bord wordt drie weken voor de activiteit opgehangen.
 • Een bord of banner (zonder ringen) heeft volgend formaat: 250 x 125 cm. Je kan kiezen voor een bord dat je zelf beschildert of laat bedrukken, of voor een kunststof banner (zonder ringen) 
 • Maak een afspraak met de technische dienst (Oudestraat 8, tel. 03 887 84 76 – technischedienst@aartselaar.be) om het bord te komen ophalen en om op te hangen.
 • Als je activiteit voorbij is, haalt de technische dienst het bord er af en brengen ze het naar je terug zodat je het kunt hergebruiken bij een volgende activiteit. 

Voor het verdelen van affiches

Aartselaarse verenigingen en organisaties kunnen affiches laten verspreiden over de gemeente. De gemeente werkt hiervoor samen met JCDecaux (die ook instaan voor het onderhoud van de bushokjes). Zij verdelen zowel de affiches in de publicitaire kasten als de gemeentekasten. Er is een ophaalronde om de twee weken. De deadlines voor het indienen van affiches zijn in 2024: 

Deadline inleveren affiches

Ophaaldag JC Decaux

Vr 5/1

Ma 8/1

Vr 19/1

Ma 22/1

Vr 2/2

Ma 5/2

Vr 16/2

Ma 19/2

Vr 1/3

Ma 4/3

Vr 15/3

Ma 18/3

Vr 29/3

Di 2/4

Vr 12/4

Ma 15/4

Vr 26/4

Ma 29/4

Vr 10/5

Ma 13/5

Vr 24/5

Ma 27/5

Vr 7/6

Ma 10/6

Vr 21/6

Ma 24/6

Vr 5/7

Ma 8/7

Vr 19/7

Ma 22/7

Vr 2/8

Ma 5/8

Vr 16/8

Ma 19/8

Vr 30/8

Ma 2/9

Vr 13/9

Ma 16/9

Vr 27/9

Ma 30/9

Vr 11/10

Ma 14/10

Vr 25/10

Ma 28/10

Vr 8/11

Di 12/11

Vr 22/11

Ma 25/11

Vr 6/12

Ma 9/12

Vr 20/12

Ma 23/12


Bezorg 18 affiches aan het onthaal van het gemeentehuis.

 • 10 affiches voor de gemeentelijke infokasten.
 • 3 affiches voor de publicitaire kasten (op parking CC, aan Cade Carillolei en aan zwembad) van JCDecaux.
 • 6 affiches voor de gemeentelijke locaties: gemeentehuis (1), sporthal (1), CC 't Aambeeld (2) en de bibliotheek (1).

Affichage langs de openbare weg

Wie wil, mag beperkt affiches ophangen langs de openbare weg. De regels hiervoor vindt u in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement, pag 25. De aanvraag gebeurt bij de communicatiedienst in het gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1. Breng één exemplaar van de op te hangen affiche mee. U kan de aanvraag ook digitaal doen via het online aanvraagformulier.

Folderdisplays op gemeentelijke locaties

Geef uw folders af aan het onthaal in het gemeentehuis (max. 30) 

 

Regelgeving

Reglement rond gebruik van de gemeentelijke kanalen voor promotie van activiteiten door derden.

Contactinformatie