Gemeentelijk mobiliteitsplan

De gemeenteraad keurde op 29 mei 2017 het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief goed.

Dit mobiliteitsstudie werd uitgewerkt ism een studiebureau en een klankbordgroep bestaande uit afgevaardigden van de scholen, de adviesraden, de fietsersbond, de lokale politie, de wijkraden en 3 inwoners, die na oproep, zich konden kandidaatstellen.

Gedetailleerde informatie over het gemeentelijk mobiliteitsplan:

Contactinformatie