Gemeentelijke geboortepremie

Bij de geboorte van een kind ontvangt u een geboortepremie van de gemeente.

U krijgt deze premie ook als u een kind adopteert.

Er zijn ook andere instanties die een geboortepremie voorzien, zoals het Kinderbijslagfonds en uw mutualiteit.

Voorwaarden

De gemeentelijke geboorte-adoptiepremie wordt uitbetaald aan de ouders die op het ogenblik van de bevalling / adoptie hun wettelijke verblijfplaats in Aartselaar hebben.

Procedure

Nadat uw kindje is ingegeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente, ontvangt u thuis een brief waarin u verzocht wordt om uw rekeningnummer door te geven.
De aanvraag dient ingediend te worden binnen de 6 maanden na de geboorte van uw kind.

U kan de premie

 

Meebrengen

Bedrag

De premie bedraagt 50 euro.

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie