Grofvuil ophalen

Als u groot afval hebt zoals zetels, een matras, een bed die niet geschikt zijn voor Kringloopwinkel WRAK, niet selectief kunnen aangeboden worden en niet in de grijze zak kunnen, dan kan u deze goederen laten ophalen.
U kan grofvuil ook zelf naar het recyclagepark brengen.

De ophaling van grofvuil vindt eenmaal per maand plaats, op woensdag.
Op de ophaalkalender vindt u de ophaaldagen terug.

 

Voorwaarden

  • Grofvuil wordt alleen op aanvraag en tegen betaling opgehaald.
  • U mag per ophaalbeurt maximum 2m³ grofvuil (zo compact mogelijk) aanbieden.
  • Grofvuil moet aangeboden worden uiterlijk voor 7 uur op de ophaaldag. (zie Uniform Gemeenteljk Politiereglement).
    In uitzonderlijke gevallen kan het uur van de ophaling wijzigen vb. bij extreme warmte

 

Procedure

Ga uiterlijk om 12 uur op maandag voor de ophaaldag langs bij het onthaal van het gemeentehuis om de ophaling aan te vragen en te betalen.

Bedrag

20 euro per ophaalbeurt.

Regelgeving

Contactinformatie