Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

In Aartselaar kan je huwen in het gemeentehuis of op het grasveld in Park Solhof.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Wil je trouwen in Park Solhof, hou dan ook rekening met volgende voorwaarden:

 • jullie staan zelf in voor de organisatie, financiering en de materialen;
 • twee uur voor de plechtigheid mag alles worden opgesteld;
 • twee uur na de plechtigheid dient alles terug afgebroken te zijn;
 • het park moet net en verzorgd worden achtergelaten;
 • na afloop kan er geen receptie of feest plaats vinden op het grasplein, dat staat de beheersovereenkomst van het park niet toe.

Bij regenweer gaat de plechtigheid alsnog door in het gemeentehuis.

Procedure

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet u de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

 • Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in
  • de laatste woonplaats van u of uw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
  • de geboorteplaats van u of uw partner
 • Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 2 per huwelijkspartner) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Een huwelijksdatum reserveren

De huwelijksdatum en uur kan u vastleggen in onze huwelijkskalender, dit kan:

 

Een receptiemoment aanvragen

Wil je de aanwezigen op het huwelijk graag een glaasje aanbieden bij het buitenkomen van het gemeentehuis of aan de kerk? Vraag dit dan 30 werkdagen (dit is 6 weken) voor de huwelijksdatum aan via www.aartselaar.be/evenementenloket. Het college van burgemeester en schepenen moet hiervoor immers toestemming geven, omwille van de inname van het openbaar domein.
Bovendien bekijkt dienst burgerzaken of dit kan (aan het gemeentehuis), op basis van de planning van eventuele andere huwelijken op dezelfde dag.
Er wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om nadien alle afval mee naar huis te nemen.

Meebrengen

 • Beide partners moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Bedrag

 • 25 euro voor huwelijken op een weekdag (tijdens kantooruren)
 • 50 euro voor huwelijken op zaterdagvoormiddag
 • 30 euro voor trouwboekje (facultatief niet verplicht)

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie