Hygiëneattest

Het hygiëneattest bevestigt dat uw zaak voldoet aan de hygiënische eisen. U vraagt het attest aan:

 • bij de opening van een nieuwe zaak:
  • in een nieuwbouw
  • als er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt
  • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt
  • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft.
 • bij heropening van een zaak:
  • als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was
  • als de bestemming is gewijzigd
  • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd.

Zolang u geen nieuwe aangifte voor de openingsbelasting nodig hebt, blijft het hygiëneattest geldig.

Voorwaarden

Waaraan moeten de lokalen van de uitbating voldoen?

 • Hoogte min. 2,75m.
 • Inhoud 90m³
 • Gemakkelijke toegang van de openbare weg.
 • Mag niet tot huishoudelijk gebruik dienen.
 • Voorzien van voldoende en efficiënt werkende verwarmingstoestellen.
 • De kunstmatige verlichting moet ten allen tijde een gelijkmatige zichtbaarheid met voldoende lichtsterkte verzekeren (halfduistere verlichtingen zijn dus verboden; men moet iedereen goed zien zitten).
 • Doorlopende voldoende kunstmatige verlichting
 • Voldoende aantal hygiënische toiletten.
 • Zijn de toiletten goed gescheiden van elkaar?
 • Is er een venster of raampje ter verluchting?
 • De toiletten moeten voorzien zijn van een stankafsluiter en van een waterspoeling voor het wegspoelen en de prompte lozing van drekstoffen.
 • Toiletten moeten zodanig geplaatst zijn dat de klanten er rechtstreeks toegang toe hebben zonder door enig voor huiselijk gebruik dienende kamer te moeten gaan (bv. door keuken of woonplaats).

Procedure

U vraagt het attest minimaal 15 dagen voor de opening van uw horecazaak aan in de gemeente waar uw zaak ligt.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie