Locatie AED-toestellen

In België worden naar schatting ieder jaar 10.000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis: op straat, thuis, op het werk, onderweg, tijdens het sporten, ... . Nu overleeft slechts 5 tot 10% van hen. Bij een plotselinge hartstilstand, die vaak het gevolg is van een acuut hartinfarct maar ook kan optreden zonder dat de bloedtoevoer naar het hart geblokkeerd is, gaat bij de meeste slachtoffers het hart ongecontroleerd trillen. Dit wordt ventrikelfibrillatie genoemd. Het gevolg is dat de bloedtoevoer in het lichaam en daarmee het zuurstoftransport stoppen. Na ongeveer 4 tot 6 minuten lopen de hersencellen onherstelbare schade op.

Uit onderzoek is echter gebleken dat de overlevingskansen kunnen toenemen tot zelfs 70% indien onmiddellijk gestart wordt met basisreanimatie (hartmassage en mond-op-mondbeademing) en indien binnen die eerste cruciale zes minuten zo vroeg mogelijk gedefibrilleerd wordt.

Hoewel er risicofactoren bekend zijn, laat een hartstilstand zich daar niet door voorspellen. De getrainde, sportieve niet-roker kan er evengoed door getroffen worden als iemand met een jarenlange voorbelasting.

De bekendste risicofactoren zijn:

  • mannen vanaf 40 jaar oud
  • vrouwen na de menopauze
  • hoge bloeddruk
  • hoog cholesterolniveau
  • ongezonde levensstijl
  • diabetes
  • bestaand hartlijden
  • familiale belasting

Aartselaar heeft de ambitie om een hartveilige gemeente te zijn en wil het project “hartveilig” verder vorm geven in samenwerking met een “hartveilig team” en in nauw overleg met de bevolking via onze gemeentelijke adviesraden.

Omwille van het belang van het onmiddellijk defibrilleren en reanimeren, in afwachting van de overname van het slachtoffer door de hulpdiensten, is het gemeentebestuur van Aartselaar overgegaan tot de aankoop van automatische externe defibrillatoren met de bedoeling deze te installeren op strategische – publieke - plaatsen in onze gemeente. Door de plaatsing van de toestellen buiten de gebouwen kunnen zowel de gebruikers, evenals de lokale bevolking of de erkende hulpdiensten gebruik maken van het toestel bij een noodgeval.

U vindt de toestellen op volgende locaties:
Gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1
Cultureel Centrum, della Faillelaan 34
Sportcentrum, Kleistraat 204 (De Leonaar)
Sportcentrum, Kleistraat 204 ('t Sportzicht aan het EHBO lokaal)
Kleuterschool Cade, Buerstedelei 44
Technisch centrum, Oudestraat 8
Kerk Sint-Jan, Koekoekstraat 14
OCMW / Sociaal Huis, Kapellestraat 136
Parochiecentrum De Koekoek, Lindenboslaan 2
Plantencentrum Van der Auwera, Reetsesteenweg 107 (zijkant hangar -> parking)
Rode Kruis lokaal, Wolffaertshoflaan 26
Antwerp Golfschool, Groenenhoek 10 (aan de inkomdeur)

Contactinformatie

Foto: AED-logo