Lokaal Bestuur treft maatregelen tegen ratten

Screenshot 2024-05-31 at 13-23-44 Ontwerp zonder titel

Sinds enkele weken worden in het dorpscentrum van Aartselaar steeds vaker ratten gesignaleerd. Het Lokaal Bestuur Aartselaar beseft dat dit niet prettig is voor omwonenden, passanten of mensen die op terrassen zitten en onderneemt daarom gerichte maatregelen om het probleem aan te pakken. Het kocht 5 extra SmarTraps aan.

Rattenvanger met Smartrap

Het probleem van ratten op het openbaar domein is niet nieuw. Traditioneel werden ratten verdelgd met behulp van vergif, maar dit heeft nadelige gevolgen voor het leefmilieu. Het gif kon namelijk ook gevaarlijk zijn voor honden, katten, of andere wilde dieren zoals uilen of egels. Sinds september 2022 is Lokaal Bestuur Aartselaar overgestapt op een innovatieve vangstmethode, namelijk SmarTraps.

Deze slimme boxen vangen niet alleen ratten, maar verzamelen ook data over de rattenactiviteit in de omgeving. Hierdoor kunnen de gemeentediensten goed monitoren waar de situatie verbetert na het plaatsen van de vallen en zo eventueel opschalen of aanpassingen maken. Het systeem werd meteen goed bevonden door de specialist rattenverdelging van de gemeentelijke technische dienst.

De recente wekelijkse 'vangsten' tonen ook meteen aan dat de vallen hun investering waard zijn.

Begin 2024 werd al eens opgeschaald naar 15 vallen en recent kocht het Lokaal Bestuur nog 5 extra SmarTraps aan om de overlast in de ruimere omgeving van het Laar ook aan te pakken.

Verder schrijft het Lokaal Bestuur de handelszaken in het centrum aan met de boodschap om aandachtig om te springen met hun bedrijfsafval, dat een mogelijke voedingsbron kan zijn voor de ratten.
Net zoals de handelszaken, kunnen ook de inwoners helpen door alles netjes te houden en afval niet te laten rondslingeren. Dit is niet alleen goed tegen de overlast van ratten, maar draagt ook bij aan een nette, aangename buurt waar het prettig vertoeven is.