Adviesraad MINA (voor milieu en natuur)

Doel

De milieuraad verleent advies bij:

 • de gemeentelijke milieubeleidsdocumenten;
 • de gemeentelijke initiatieven rond het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit van de gemeente.

De milieuraad is bevoegd om voorstellen te doen en advies te verlenen over alles wat met leefmilieu te maken heeft.

Samenstelling

In de raad kunnen volgende stemgerechtigde leden zitting hebben:

 • afgevaardigden van de lokale milieu- en natuurverenigingen (twee per vereniging)
 • één afgevaardigde van de compostmeesters
 • één afgevaardigde van de gemeenschapsschool, één afgevaardigde van de gemeentelijke basisschool,
 • één afgevaardigde van de parochiale kleuterschool
 • één afgevaardigde van de representatieve werknemersorganisaties of vakbonden
 • één afgevaardigde per beroepsorganisatie: handel- en industrie, middenstand, land- en tuinbouw
 • maximum 4 burgers, op basis van een bijzondere interesse voor het leefmilieu in de brede zin.

De leden van de raad zijn:

 • Natuurpunt: Smets Luk, Verelst Ronny
 • BSGO De Blokkendoos: Vereycken Kurt
 • Cade: Smets Greet, De Winter Inge (plaatsvervangend)
 • Handel & Industrie: Van Hemelrijk Mark, Dehandschutter Peter (plaatsvervangend)
 • ATA: Beukelaer Patci
 • Velt: Collaert Petrus, Verschueren Gert
 • Land- en tuinbouw: Van Hissenhoven Maria, Van De Weyer Rina  (plaatsvervangend)
 • Compostmeesters: Vanwonterghem Nina
 • Burger: Van Malder Pierre, Giebens Guido
 • Milieuambtenaar: Van Rompaye Tony
 • Administratief medewerken GGZ: Moonen Sofie
 • Schepen van leefmilieu: Lauwers René

Vergaderingen

De raad komt minstens om de twee maanden samen, uitgezonderd in juli en augustus en telkens wanneer de helft van de leden erom vraagt.

Secretariaat

Gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar, 03 870 16 25, tony.vanrompaye@aartselaar.be
https://www.mina-aartselaar.info/

 

Contactinformatie