Dienst omgeving - milieu

Waar kunt u ons bereiken?

Bij de dienst omgeving - milieu kan u terecht voor

• milieuvergunningen
• info over composteren
• info over milieusubsidies
• klachten over milieuhinder

Daarnaast legt de omgeving - milieu zich toe op het informeren en sensibiliseren van de bevolking over diverse milieuthema's.

De dienst werkt op afspraak. Maak een afspraak bij het onthaal van het gemeentehuis of via 03 870 16 11.
Voor aanvraagformulieren en informatiefolders kan u terecht aan het onthaal in het gemeentehuis.