Noodplanning

De gemeenten Aartselaar, Boom, Duffel, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle (samen noodplanningsregio Waterkant) werken nauw samen in verband met noodplanning en rampenbestrijding. Zij hebben hiervoor een gemeenschappelijke rampenambtenaar, die rapporteert aan de intergemeentelijke veiligheidscel waar alle burgemeesters en de vijf disciplines van de hulpverlening in zetelen. Voorzitter van deze intergemeentelijke veiligheidscel Waterkant is de Nielse burgemeester Tom De Vries.
Naast rampenbestrijding houdt deze cel zich, onder leiding van de noodplanningsambtenaar, bezig met het zich voorbereiden op eventuele rampen.

Waterkant heeft een gemeenschappelijke website, waarop alle nood- en interventieplannen van de deelnemende gemeenten zijn terug te vinden: www.noodplan.be
Daarnaast vindt u op deze website alle info over wat u moet doen in een noodsituatie, wie u moet verwittigen en wie u verwittigt.
U vindt er tenslotte de meest recente crisisinformatie terug.

 

 

Contactinformatie