Afstamming

De afstamming is de juridische band tussen een kind en zijn vader of moeder.
De afstamming kan op drie verschillende wijzen vastgesteld worden:

  • door de wet
  • door erkenning
  • via een gerechtelijke beslissing

Langs moederszijde:

  • De moeder is de vrouw die het kind heeft gebaard. De afstamming langs moederszijde komt automatisch tot stand door de vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte.

  • Erkenning: als de afstamming langs moederszijde uitzonderlijk niet vaststaat op basis van de geboorteakte, kan ze worden vastgesteld door een erkenning van het kind door de moeder.

  • Als de afstamming langs moederszijde niet vaststaat op basis van de geboorteakte of door erkenning, kan in sommige gevallen de afstamming gerechtelijk worden vastgesteld.

Langs vaderszijde:

  • Binnen het huwelijk geldt een vermoeden van vaderschap. De vader is de echtgenoot van de moeder als het kind geboren is tijdens het huwelijk of binnnen 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk.

  • Buiten het huwelijk geldt geen vermoeden van vaderschap; in dit geval kan het kind erkend worden door de vader.

  • Als de afstamming langs vaderszijde niet vaststaat op basis van het vermoeden van vaderschap en het kind is niet erkend, dan kan de afstamming lang vaderszijde gerechtelijk worden vastgesteld.

In beide gevallen is de Rechtbank van eerst aanleg van de woonplaats van het kind bevoegd.

 

Website

Contactinformatie