Zittingen gemeenteraad en OCMW-raad

* * * 

Door de coronamaatregelen komen de gemeente- en ocmwraad momenteel niet fysiek samen.
Zij vergaderen online.
Wie de vergaderingen wenst bij te wonen, kan deze live volgen door onderaan deze pagina op de link van de zitting te klikken.

* * * 

De gemeenteraad vergadert meestal op de derde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal in het gemeentehuis (min. 10 keer per jaar). De vergadering heeft een openbaar gedeelte en een geheime zitting. Aansluitend vindt de vergadering van het OCMW-raad plaats. Iedereen is welkom om de openbare zittingen bij te wonen.
De agenda voor de volgende zitting vindt u onderaan deze pagina bij Documenten van zodra die definitief is.
Wie hem graag krijgt toegestuurd, kan dit laten weten via info@aartselaar.be.

Zittingen 2020:

 • 14 december

Zittingen 2021

 • Maandag 25 januari
 • Maandag 22 februari
 • Maandag 29 maart
 • Maandag 26 april
 • Maandag 31 mei
 • Maandag 28 juni
 • Maandag 6 september
 • Maandag 18 oktober
 • Maandag 29 november
 • Maandag 20 december

Agenda en live stream zitting 14 december 2020 

Verslagen voorbije zittingen

Klik hier om de gemeenteraadszitting van 23 november 2020 opnieuw te bekijken
Klik hier om verslagen van vorige vergaderingen te raadplegen.
Klik hier om de voorbije zittingen van de gemeenteraad integraal te beluisteren.

 

Contactinformatie