Zittingen gemeenteraad en OCMW-raad

De gemeenteraad vergadert meestal op de derde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal in het gemeentehuis (min. 10 keer per jaar). De vergadering heeft een openbaar gedeelte en een geheime zitting. Aansluitend vindt de vergadering van het OCMW-raad plaats. Iedereen is welkom om de openbare zittingen bij te wonen.
De agenda voor de volgende zitting vindt u onderaan deze pagina bij Documenten van zodra die definitief is.
Wie hem graag krijgt toegestuurd, kan dit laten weten via info@aartselaar.be.

 

Agenda zitting 27 mei 2024

Verslagen voorbije zittingen

Klik hier om verslagen van vorige vergaderingen te raadplegen.
Klik hier om de voorbije zittingen van de gemeenteraad integraal te beluisteren.

 

Contactinformatie