Registratie als vrijwilliger in een stembureau

Bij verkiezingen gaat de gemeente telkens op zoek naar vrijwilligers om op de verkiezingsdag een taak te vervullen in een stembureau. U kunt u hiervoor opgeven als vrijwillig voorzitter of bijzitter.

Taken vrijwilliger

In Aartselaar hebben we 11 stembureaus.
In elk bureau wordt de voorzitter geholpen door 'bijzitters'. Zij nemen de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen de kiezersbrieven af, helpen de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen …
Als bijzitter bent u op de verkiezingsdag aanwezig van 7 uur tot 16 uur. Daarvoor ontvangt u een kleine vergoeding (38,50 euro). De gemeente zorgt ook voor een broodjesmaaltijd, koffiekoeken en drank.
Vóór iedere verkiezing organiseert de gemeente een infoavond voor de voorzitters en bijzitters.

 

Voorwaarden

Om u te registreren als vrijwilliger, moet u 18 zijn en stemgerechtigd.

 

Procedure

Registratie

U kan zich op drie manieren laten registeren als vrijwillig bijzitter:

Opgelet: éénmaal geregistreerd als vrijwilliger zal u telkens opgeroepen worden bij iedere verkiezing.

Registratie herroepen

U kunt op dezelfde drie manieren op elk moment uw naam onmiddellijk uit de vrijwilligerslijsten laten schrappen.

Contactinformatie