Verkiezingen

In een democratie die gebaseerd is op volksvertegenwoordiging zoals in België, worden regelmatig verkiezingen gehouden opdat de burgers hun vertegenwoordigers zouden kunnen aanwijzen.

Deze verkiezingen vinden plaats:

  • om de 6 jaar voor gemeente- en provincieraad
  • om de 5 jaar voor Federaal, Vlaams en Europees Parlement

De dienst burgerzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Ze staat in voor het aanduiden van de voorzitters en bijzitters. Gelukkig kan de gemeente terugvallen op personen die zich vrijwillig opgeven om deze taak op zich te nemen.
Wil jij de verkiezingen ook eens vanachter de schermen meemaken, geef je dan op als vrijwillig bijzitter /voorzitter.

Je kan bij de dienst burgerzaken terecht voor meer informatie over alle formaliteiten die gepaard gaan met de verkiezingen. Ook voor een antwoord op je vragen in verband met volmachtformulieren, het oproepen van voorzitters en bijzitters, enz... kan je bij deze dienst terecht.

De eerstvolgende verkiezingen voor Vlaams, Federaal en Europees parlemente vinden plaats op zondag 26 mei 2019.
Alle info op www.vlaanderenkiest.be