Rioleringswerken Carillolei - Leugstraat

Opgemaakt op 16/11/2023
Foto: wegenwerken

In het najaar van 2023 staan er rioleringswerken gepland in de Carillolei en de Leugstraat (stuk tussen de A12/N177 en het kruispunt met de Carillolei). Deze webpagina bundelt alle info over de werken. Je kan hier steeds terecht voor updates. Hou er rekening mee dat alle opgegeven data onder voorbehoud zijn van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Wat gaat er juist gebeuren?

Tijdens deze werken wordt de ganse straat van rooilijn tot rooilijn heraangelegd. Er komen nieuwe rioleringen, een nieuwe rijbaan, nieuwe voetpaden en nieuwe plantvakken en bomen. In de Leugstraat tussen A12 en het Zonnetijpad plannen we ook fietspaden die aansluiten op de fietspaden van de A12.

Momenteel is fase 3 in uitvoering.

Fase 3: voetpad Carillolei kant onpare huisnummers (kant IBO Robbedoes)

 • Van 10/11/2023 tot en met 4/12/2023
 • Deze werken kruisen de Zwaluwlaan. Ter hoogte van deze straat gebeurt de aanleg in een open sleuf van 2 delen half/half. Zo blijft de doorgang gevrijwaard (open dicht). Hier worden wachtbuizen gestoken.

Wijziging verkeerssituatie tijdens fase 2 en 3:

Omwille van de graafmachines en grondverzet is slechts een halve rijbaan beschikbaar voor het verkeer. Daarom worden volgende verkeersmaatregelen genomen:

 • Enkelrichting in de volledige Carillolei (vanaf de kerk tot Leugstraat). Op die manier verandert er voor verkeer vanuit de dorpskern in praktijk niets en blijft de schoolcirculatie op de normale manier circuleren.
 • Verkeer komende van de Leugstraat of de Zwaluwenlaan volt de officiële omleiding via Leugstraat, N177 (Boomsesteenweg), G. Gezellestraat en Laar.
 • Fietsers:
  die naar het dorp willen vanuit het deel tussen kerk en della Faillelaan: een fietsomleiding is voorzien via della Faillelaan - C.Paulusstraat - G. Gezellestraat.
  die naar bv de school of het dorp willen vanuit de Leugstraat:  omleiding via Leugstraat - Zonnetijpad (naast WZC Zonnetij) - P. Pirelaan  - della Faillelaan - C. Paulusstraat - G. Gezellestraat.
 • Voor de bewoners uit het doodlopend stuk van de P. Damiaanlaan, dat in de Carillolei uitkomt:
  Met de wagen is hun woning enkel bereikbaar door de enkelrichting te volgen.
  Per fiets kunnen zij via de andere kant van hun straat (langs de knip).
 • Voetgangers: kunnen heen en weer via het voetpad aan de overzijde van de werken.
 • Tijdens de werken geldt in deze zone een parkeerverbod. De bloembakken worden tijdelijk verwijderd.

Wat met de toegang tot je woning?

Wat betreft de toegang tot de woningen worden passageplanken voorzien door de aannemer. Bij opritten of specifieke belevering met vrachtwagen worden staalplaten aangeboden.

Wat met de afvalophaling tijdens de werken?

De afvalophalingen zullen altijd plaatsvinden zoals gepland. We vragen je wel om je afval steeds aan te bieden aan de zijde van de straat waar niet gewerkt wordt. Vinden er werken plaats langs beide zijden van de weg, plaats je afvalcontainers of pmd-zakken dan aan de kant van de sleuf die het dichts bij de rijbaan ligt. De ophalers steken geen werfsleuven/werfbruggetjes over.

Wat staat er nog op de planning?

Zodra de voorbereidende nutswerken achter de rug zijn, start aannemer DCA begin februari met de rioleringswerken in de Leugstraat (stuk tussen het kruispunt met de Carillolei en de A12).
Wanneer de werken daar afgerond zijn, schuift de werf op naar de Carillolei (volledige straat, vanaf de kerk tot aan de Leugstraat). Binnenkort vind je meer info over de geplande fases en welke hinder ze meebrengen op onze website. We organiseren een infomarkt op dinsdag 16/1 van 19 tot 21u in Chalet De Hamer (della Faillelaan 21). Hiervoor ontvangen alle bewoners uit de betrokken straten nog een uitnodiging.

Wat gebeurde er al?

April 2023: infomarkt

In april 2023 werd dit project voorgesteld tijdens een infomarkt in Chalet De Hamer. De plannen werden toen voorgesteld. Via verschillende panelen werd je wegwijs gemaakt in de plannen. Rioolbeheerder Pidpa gaf daarnaast tekst en uitleg bij de impact van een gescheiden rioleringsstelsel en wat dat voor jouw woning concreet betekent. Experten waren ter plaatse voor al je bijkomende vragen of opmerkingen. Je kon er ook de detailplannen inkijken en opmerkingen nalaten. Het studiebureau verwerkte alle input in de plannen, zodat het finale dossier op de gemeenteraad van mei goedgekeurd kon worden. Daarna werd de procedure gestart om een aannemer aan te stellen.
De plannen die tijdens deze infomarkt getoond werden, kan je hier raadplegen.

Augustus 2023: rooien van bomen

Begin augustus 2023 werden de bomen gerooid in de Carillolei en de Leugstraat. Dit maakte deel uit van de voorbereidende werken.

Fase 1: Leugstraat tussen Carillolei en uitrit WZC Zonnetij

 • Start werken: maandag 2/10/2023
 • Einde werken: 19/10/2023.
 • Locatie: voetpad aan de oostzijde (kant WZC Zonnetij) van de Leugstraat.

Fase 2: voetpad Carillolei kant pare huisnummers

 • Start: 18/10/2023.
 • Einde: 18/11/2023.
 • Locatie: Carillolei

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de dienst openbare werken van het Technisch Centrum, 03 887 84 76 of openbarewerken@aartselaar.be.