Rioleringswerken Carillolei - Leugstraat

Opgemaakt op 17/05/2024
Foto: wegenwerken

In 2024 staan er rioleringswerken gepland in de Carillolei en de Leugstraat (stuk tussen de A12/N177 en het kruispunt met de Carillolei). Tijdens deze werken wordt de ganse straat van rooilijn tot rooilijn heraangelegd. Er komen nieuwe rioleringen, een nieuwe rijbaan, nieuwe voetpaden en nieuwe plantvakken en bomen. In de Leugstraat tussen A12 en het Zonnetijpad plannen we ook fietspaden die aansluiten op de fietspaden van de A12. De voorbereidende nutswerken werden afgerond in het najaar van 2023.

Foto: grondplan Leugstraat

Fase 1: afgerond

Fase 2: start op dinsdag 21/5

Vanaf dinsdag 21/5 wordt er gewerkt in de Leugstraat (zone tussen N177/A12 en Carillolei) en de Carillolei. Deze straten zijn vanaf dan niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer is toegestaan.

Wat staat er op de planning:

 • Dinsdag 21/5 wordt de signalisatie in de Carillolei geplaatst.
 • Woensdag 22/5 wordt het volledige wegdek afgefreesd. De asfalt wordt vermalen tot een klein granulaat en ter plaatse terug platgewalst. Gelieve er rekening mee te houden dat de toegang tot de woningen deze dag beperkt is.
 • Donderdag 23/5 en vrijdag 24/5 wordt er bemaling geplaatst.

Praktisch komt dit neer op het volgende:

 • Dinsdag 21/5: plaatsen van signalisatie, plaatselijk toegang voor motorisch verkeer in de Carillolei.
 • Woensdag 22/5 tot en met vrijdag 24/5: beperkt toegang, er wordt dan plaatselijk uitgebroken en bemaling geplaatst met maximaal 1 uur hinder voor de deur waar de ploeg aan het werken is. Deze werken starten aan het kruispunt Carillolei – Leugstraat en schuiven verder op richting de kerk.
 • Vanaf maandag 27/5 starten de rioleringswerken dan in de Carillolei. Ook hier wordt gestart aan het kruispunt Carillolei – Leugstraat en schuiven de werken verder op richting de kerk. Dit gebeurt aan een rendement van ca. 15 meter per dag. Voor en achter de rioleringssleuf kunnen inwoners hun oprit met de wagen bereiken. Ter hoogte van de sleuf zelf is de woning enkel toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Wie in de werfzone woont, ontvangt van de aannemer een brief met meer info over de werken. 

Omleidingen voor het verkeer tijdens fase 2

Volgende verkeersmaatregelen zijn van kracht vanaf dinsdag 21/5:

 • Dinsdag 21/5: Er zal een omleidingsroute geplaatst worden maar voor plaatselijk verkeer in de Carillolei wordt er wel nog een toegang voorzien zolang de werken dit toelaten.
  Dit betekent dat het plaatselijke verkeer voor de scholen en de IBO Robbedoes, wel nog toegang heeft langs het Laar naar de Carillolei en de della Faillelaan.
  De della Faillelaan zal tijdelijk dubbel richting worden zodat het verkeer voor het CC, de Cade, de Bib en de baskethal nog toegankelijk blijft via de Camiel Paulusstraat.
  De Muziekschool en Heemkundige Kring blijven toegankelijk via de Leon Gilliotlaan.

 • Woensdag 22/5: tijdens de freeswerken is er enkel toegankelijkheid via de Camiel Paulusstraat. 

 • Donderdag 23/5 en vrijdag 24/5 zal de toegang vanaf het Laar afhankelijk zijn van de werken. De toegang via de Camiel Paulusstraat blijft wel mogelijk.

 • Maandag 27/5 starten de rioleringswerken aan de hoek Leugstraat - Carillolei. De werken schuiven stelselmatig op richting de kerk. Volgens de huidige planning wordt de zone in de Carillolei tussen het kruispunt met de Leugstraat en het kruispunt met de della Faillelaan afgewerkt tegen eind juni. Eens voorbij de della Faillelaan zal enkel de omleiding via de Camiel Paulusstraat gelden omdat de doorgang dan geblokkeerd wordt via het Laar om de Carillolei in te rijden.

 

Verloop afvalophalingen tijdens de periode van de werken

Om tijdens deze periode jouw huisvuil in te zamelen heb je twee mogelijkheden: ofwel maak je gebruik van een tijdelijke bovengrondse huisvuilcontainer (enkel voor restafval) of je brengt jouw grijze container naar een verzamelpunt. De pop-up container wordt ter hoogte van de hoek Carillolei - Zwaluwenlaan geplaatst.

Voor restafval (indien je de pop-up container niet wil gebruiken), gft, pmd, papier & karton komen er twee inzamelpunten: 

 • één naast de pop-up container, aan het kruispunt Carillolei – Zwaluwenlaan
 • één op de parking van de Muziekacademie in de Carillolei

Nadars bakenen het inzamelpunt af. Om deze ophalingen vlot te laten verlopen, vragen we je om de avond voordien al je restafval- en/of gft-container, pmd-zak(ken) of papier & karton aan het inzamelpunt te plaatsen. Na de ophaling van restafval / gft haal je jouw container(s) zelf terug op aan het inzamelpunt. We raden je aan om jouw container(s) duidelijk te labelen. Zo neem je zeker de juiste container terug mee naar huis.

Werking pop-up container voor restafval

Foto 1: pop-up container   Foto 2: pop-up container

Hoe kan je deze container gebruiken?

Om de bovengrondse container te gebruiken heb je je elektronische identiteitskaart nodig. Op de container staat een e-ID reader waarmee je de inwerpzuil kan openen. Je betaalt een vaste kost van 1,5978 euro per inworp. Het systeem houdt bij hoe vaak jij huisvuil aanbiedt. Dit bedrag wordt via je voorschot aangerekend (Diftar-rekening).

Hoe bied je huisvuil aan?

 • Je gebruikt hiervoor een zak naar keuze met een maximum volume van 40 liter.
 • Stop de zak niet overvol want dan past deze niet vlot in de inwerpzuil van de container. Gebruik eventueel meerdere kleine zakjes die je gelijktijdig in de container deponeert.
  Ook hier geldt het maximum toegelaten totale volume van 40 liter.
 • Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je tijdens de periode van de werken gratis zakken ophalen. Deze zijn geschikt om te gebruiken voor de pop-up container.

Hoe ga je te werk?

 1. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart
  Op het scherm aan de rechterzijde van de inwerpzuil staat de boodschap: ‘identiteitskaart?’. Steek je identiteitskaart in de eID reader vlakbij de inwerpzuil. Op het scherm verschijnt de boodschap: ‘Openen aub’. Berg je identiteitskaart weer op.
 2. Open de klep
  De inwerpklep wordt ontgrendeld als je aangemeld bent met je identiteitskaart. Open de klep en vul de vulopening met het huisvuil. Hou rekening met het maximum volume dat in de opening past.
  De klep moet vlot terug kunnen sluiten.
 3. Sluit de klep
  Zodra je de klep sluit, valt het afval in de container. Heb je meer afval bij, herhaal dan de vorige stappen. Telkens je de klep van de container opent, gaat het bijhorende vaste bedrag van jouw voorschot.

Geen identiteitskaart?

Indien je niet beschikt over een Belgische elektronische identiteitskaart, kan je een toegangskaart aanvragen. Neem hiervoor contact op via de gratis infolijn 0800 146 46. Na de wegenwerken kan je de toegangskaart terug inleveren bij de dienst milieu op het gemeentehuis. Bij verlies wordt een bedrag van 10 euro verrekend op je Diftar-rekening.

Wanneer kan je restafval in de container deponeren?

Dat kan dagelijks tussen 7 en 22 uur, ook in het weekend. Je kiest dus zelf het gepaste moment wanneer je het restafval naar de bovengrondse container brengt. Hou rekening met de nachtrust van de buren en werp dus buiten deze uren geen restafval in de container. Zet geen afval naast de container, want dat is sluikstorten.
Vanaf maandag 4/3 kan de pop-up container gebruikt worden. Enkel bewoners gedomicilieerd in de Leugstraat, Kwikstaartlaan en Carillolei kunnen hiervan gebruik maken. We vragen wel aan de bewoners van de Carillolei om enkel pas gebruik te maken van de pop-up container zodra hun straat ook tot de werfzone behoort. Momenteel heeft de vuilniswagen nog toegang tot hun straat. Voor hen is het momenteel nog niet nodig om hun afval in de pop-up container te deponeren.

Aanrekening via voorschot

Telkens je de klep van de ondergrondse container opent om afval aan te bieden, wordt het overeenstemmende bedrag van jouw voorschot gehouden. Voor het huisvuil betaal je 1,5978 euro/aanbieding van max. 40 liter. Als jouw voorschot onder het drempelbedrag zakt, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging. Betaal deze tijdig om te vermijden dat de toegang tot de bovengrondse container blokkeert. Heb je onvoldoende saldo op je diftar rekening, dan zal de inwerpklep ook niet openen.

In dit document vind je bovenstaande info terug over de werking van deze pop-up container.


Infomarkt in Chalet de Hamer

Dinsdag 20/2 was er een infomarkt in Chalet De Hamer. Volgende presentaties werden toen getoond:

Hierin vind je meer info terug over de geplande werken en de minder hinder-maatregelen.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de dienst openbare werken van het Technisch Centrum, 03 887 84 76 of openbarewerken@aartselaar.be.