Samenstelling Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) 2019 - 2024

Vanaf 2019 zijn de raadsleden in de gemeenteraad dezelfde als in de OCMW-raad.

In de gemeente- en OCMW-raad zetelen vier politieke partijen en drie onafhankelijke raadsleden:

  • N-VA (13)
  • Open Vld (1)
  • NAP (3)
  • Groen (1)
  • Onafhankelijk (5).

Anouk Beels (N-VA) zit de gemeenteraad voor. 
Peter Van Mechelen, algemeen directeur, woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn bij. Hij adviseert hen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De notulen en het zittingsverslag van gemeenteraad en OCMW-raad worden onder zijn verantwoordelijkheid opgesteld.

Anouk Beels N-VA
       
Sophie De Wit (burgemeester) N-VA
Mark Vanhecke (1e schepen) N-VA
 Bart Lambrecht (2e schepen) N-VA 
 Eddy Vermoesen
 (3e schepen)
N-VA 
schepen Hans Cops  Hans Cops (4e schepen) Onafhankelijk
 Hilde Heyman (5e schepen) N-VA 
 Paula De Leeuw N-VA 
   Nicole Caremans N-VA
 Bart De Hertogh N-VA 
  Paul De Wilde N-VA
Yves Hulin N-VA
Joris De Bie N-VA
Guido D'Eer N-VA
 Kris Wils NAP 
 Rudy Siebens NAP 
 Lea Den Abt NAP 
Peter Apers

 Groen  
 Mike Schuurmans Onafhankelijke 
 Glenn Anné  Onafhankelijk
 Nadine Francus  Open VLD
Cristel Bal   Onafhankelijk
Marijke Vandebroeck   Onafhankelijke 

 

 

 

 

Contactinformatie