Snoeiresten ophalen

Snoeiresten kan u gratis bij u thuis laten ophalen.
U kan ze ook naar het recyclagepark brengen.

Er zijn zeven ophalingen gepland (telkens op een woensdag): in oktober, november, december (herfst) en maart, april, mei, juni (lente).
Op de ophaalkalender vindt u de ophaaldagen terug. 

Voorwaarden

Snoeiresten worden alleen op aanvraag opgehaald.
U mag per ophaalbeurt maximum 2m³ aanbieden.
Snoeiresten moeten gebundeld worden met natuurtouw.
Snoeiresten mogen maximaal 1,5m lang zijn en een maximale diameter van 0,5 m hebben.
De snoeiresten moeten uiterlijk om 7.30 uur op de ophaaldag aangeboden worden. (zie Uniform Gemeentelijk Politiereglement)

Procedure

Een aanvraag tot ophaling doet u ten laatste om 16 uur op maandag voor de ophaaldag door:

Opgelet! Gezien de huidige situatie vragen we je om je aanvraag ten laatste op de maandag voor de ophaaldag rond 15u30 te doen! 

U geeft steeds uw naam op en het adres waar de snoeiresten (gaan) liggen.

Contactinformatie