Duiven

De overlast die stadsduiven veroorzaken, bestaat vooral omdat ze in grote aantallen bij mekaar op bepaalde locaties verblijven.
Liefst waar ze worden gevoed of makkelijk voedsel aantreffen.
Het gevolg is dikwijls zure vogelpoep, die schadelijk is voor gebouwen. Er kan ook een (relatief klein) gezondheidsrisico optreden wanneer kleine kinderen met duivenpoep in aanraking komen.
Aartselaar heeft nog echt een groen dorpscentrum, met talrijke grote bomen op het Laar en rond het gemeentehuis. Dat trekt natuurlijk ook duiven aan, met alle gevolgen van dien.

Er bestaan verschillende soorten duiven: 

  • de holenduif en Turkse tortel zijn beschermde dieren. Deze duiven mag u niet bestrijden.
  • de houtduif is eveneens beschermd, maar er mag wel op gejaagd worden (Vlaamse Jachtdecreet) door vergunninghouders van midden september tot eind februari en daarnaast, op plaatsen waar de overlast groot is, van begin maart tot midden september.
  • de (verwilderde) stadsduif. Deze soort zorgt voor de meeste klachten, geniet geen bescherming en mag worden bestreden.


Gemeentelijke bestrijding van de stadsduif

Er mogen geen vangstnetten, mistnetten of vangkooien gebruikt worden zonder toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Als eerste in de Antwerpse regio is Aartselaar gestart met een proefproject om de stadsduivenpopulatie in ons dorpscentrum te laten afnemen.

Vets For City Pigeons bouwde een duurzaam en diervriendelijk beleid voor duivenwering uit voor steden, gemeenten en bedrijven. Het project is opgebouwd rond R-12, deze 'duivenpil' is een maïskorrel gecoat met een contraceptief bestanddeel. Het effect is veilig en volledig omkeerbaar.
Tegelijk krijgen duiven gezond voedsel binnen en gaat hun gezondheid erop vooruit.
Elke ochtend om 7 uur strooit een dispenser op het dak van het gemeentehuis bewerkte maïskorrels rond.

R-12 is ontworpen in Italië en wordt daar al jarenlang ingezet tegen duivenoverlast op grote stadspleinen. Onder meer Mechelen, Leuven, Hasselt en Liedekerke passen het al toe.

De duivenpopulatie is vooraf in kaart gebracht door de dierenartsen van Vets For City Pigeons, zodat we het effect kunnen monitoren en evalueren.
Eventueel kan dit project doorgetrokken worden naar de wijken.

Daarnaast engageert de gemeente zich om de openbare plaatsen zoveel mogelijk rein te houden door afval en etensresten zo veel en zo vlug mogelijk op te ruimen.

Wat kan je zelf doen om de overlast te beperken?

  • Gooi voedselresten niet lukraak weg, maar deponeer ze in de aanwezige vuilnisbakjes. 

  • Voeder geen dieren (en dus ook duiven) op openbare plaatsen, parken en plantsoenen (je kan hier een GAS-boete voor krijgen). Hierdoor zal het aanbod voor ander ongedierte, zoals ratten en aasvogels, sterk verminderen. 

  • Zet afvalzakken, gevuld met etensresten, enkel buiten wanneer dit toegelaten is, nl. ten vroegste vanaf 18 uur de dag voor de ophaaldag. Zo verkleint u de kans dat de zakken worden kapotgeprikt of –gereten, waardoor ongedierte wordt aangetrokken. Blijven er nadien voedselresten liggen, ruim deze dan onmiddellijk op.

  • Het plaatsen van duivenpinnen op dakranden en richels is erg efficiënt en wordt sterk aanbevolen. Het noodzaakt de duiven om hun uitkijkposten ergens anders in te nemen.

  • Sluit openingen in buitenmuren of daken zoveel mogelijk af door ze dicht te maken met metselwerk, glas, hout of gaasdraad.

 

 

Contactinformatie