Subsidie voor het instandhouden van zwaluwnesten

De gemeente verleent een subsidie voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en gierzwaluwen.

 

Voorwaarden

De subsidie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van de gemeente.
Enkel bezette nesten komen in aanmerking.
De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin de nesten zich bevinden.
U mag geen nesten verwijderen tijdens en na het broedseizoen.

 

Procedure

U vult het aanvraagformulier in. Dit kan u afhalen aan het onthaal in het gemeentehuis, of downloaden.
Dien het schriftelijk of elektronisch in bij het gemeentebestuur tot 30 juni van het betreffende jaar.
Door het indienen van een aanvraag verleent u aan het gemeentebestuur de toelating om de nestgelegenheden te komen inspecteren. De inspectie kan gebeuren door medewerkers van Natuurpunt Aartselaar. Deze medewerkers worden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen en krijgen hun controlebevoegdheid na machtiging door de burgemeester.

 

Bedrag

  • Voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 1 tot 3 nesten wordt een toelage verleend van 25 euro/jaar.
  • Voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 4 of 5 nesten wordt een toelage verleend van 37,5 euro/jaar.
  • Voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 6 of meer nesten wordt een toelage verleend van 50 euro/jaar.

 

Regelgeving

Contactinformatie