Subsidie voor kleine landschapselementen

De gemeente biedt een subsidie aan voor het aanplanten of het onderhouden van zogeheten 'kleine landschapselementen' op percelen die in of aan de rand van landelijke gebieden (landbouwgebied, groengebied) zijn gelegen.

Onder 'kleine landschapselementen' verstaan we inheemse (knot)bomen, (knot)bomerijen, heggen of hagen, houtkanten of houtwallen. Het doel van deze subsidieregeling is de herinvoering van streekeigen beplanting in onze leefomgeving te bevorderen, om zo ook kansen te bieden aan de reïntroductie van streekeigen dieren. Tegelijk worden op deze wijze verbindingen tussen natuurlijke gebieden gecreëerd, die de negatieve invloed van de versnippering van onze open ruimten kunnen tegengaan.

 

Voorwaarden

De subsidie wordt onder bepaalde voorwaarden verleend.
De milieudienst geeft u graag meer informatie.

Deze dienst is steeds telefonisch bereikbaar. Komt u liever langs? Maak dan een afspraak aan het onthaal in het gemeentehuis, of via 03 870 16 11.

Procedure

De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd.
Gebruik voor de aanvraag het formulier dat u kan krijgen aan het onthaal in het gemeentehuis, of hier kan downloaden.

 

Meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier

Bedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 375 euro.

 

Regelgeving

Contactinformatie