Vaste standplaats op de wekelijkse markt

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Als kandidaat-aanvrager wordt u, mits u de nodige documenten hebt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor u als eerste in aanmerking komt, kunt u een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor u zich ook kandidaat kunt stellen.

In Aartselaar is het markt vrijdagvoormiddag van 8 tot 12.30 uur.
De markt gaat ook door als vrijdag een feestdag is, met uitzondering van Kerstdag en Nieuwjaar.
De markt staat in de Kapellestraat (tussen Stijn Streuvelslaan en Laar) en op het Laar (verlengde van de Kapellestraat en stuk voor de kerk tot aan de Carillolei.

Meer informatie over de Koninklijke marktkramersbond Boom & Rupelstreek & Klein Brabant vindt u op www.boomsemarkthandelaars.be

www.boomsemarkthandelaars.be

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • U hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde ‘leurkaart’). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

 • U hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • U hebt, als u voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. U vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Geldigheidsduur

 • Abonnement: de gemeente bepaalt in haar reglement de duur van het abonnement. De abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd.

 • Opname in wachtregister: de gemeente bepaalt in haar reglement hoe lang de kandidaturen op het wachtregister blijven staan.

Procedure

Vaste plaatsen

Dien een aanvraag in via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs bij het college van burgemeester en schepenen, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar.

Uw aanvraag bevat volgende gegevens:

 • naam en adres (eventueel telefoonnummer en e-mailadres)
 • porducten die te koop worden aangeboden
 • ondernemingsnummers
 • kopie van een geldige machtiging ambulante activiteit
 • minimum en maximum gevraagd aantal meters
 • soort van uitstalling (kraam of winkelwagen)

U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt opgenomen in de wachtlijst. Wanneer er een vaste plaats vrij komt, krijgt u een abonnement. Wij verwachten dan wel dat u elke week komt.

Losse plaatsen

Meld u op de marktdag aan bij de marktleider. Om 8 uur verloot de marktleider de losse plaatsen in de Kapellestraat.
Zorg dat u uw machtiging tot ambulante handel bij de hand hebt om aan te marktleider te tonen.

Meebrengen

Machtiging tot ambulante handel

Bedrag

Vaste plaatsen

7,50 euro per strekkende meter met een minimum van 22,50 euro per instelling voor 3 maanden.
Dit standgeld is voor ieder kwartaal op voorhand te betalen.
De afname van elektriciteit wordt jaarlijks verrekend.

Losse plaatsen

1,50 euro per twee strekkende meter (maximum diepte van 2.50 m) met een minimum van 3 euro per marktkraam.
Afname elektriciteit: 2,50 euro

Klik voor het retributiereglement.

 

Uitzonderingen

Losse standplaatsen kunnen toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter (liefdadigheidsacties), gedurende de periode van de actie.
Hiervoor dient u minstens een maand vooraf schriftelijk een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar of via info@aartselaar.be.

 

 

Regelgeving

Contactinformatie

Foto: markt

Foto: markt