Vaste standplaats op de wekelijkse markt

De vaste standplaatsen op de wekelijkse markt worden toegewezen per abonnement. Marktkramers die een abonnement wensen op de wekelijkse markt, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Vrije plaatsen worden toegewezen volgens de voorrangsregels opgenomen in het reglement.

In Aartselaar is het markt vrijdagvoormiddag van 8 tot 12.30 uur.
De markt gaat ook door als vrijdag een feestdag is, met uitzondering van Kerstdag en Nieuwjaar.
De markt staat in de Kapellestraat (tussen Stijn Streuvelslaan en Laar) en op het Laar (verlengde van de Kapellestraat en stuk voor de kerk tot aan de Carillolei.

Meer informatie over de Koninklijke marktkramersbond Boom & Rupelstreek & Klein Brabant vindt u op www.boomsemarkthandelaars.be

www.boomsemarkthandelaars.be

Voorwaarden

  • U bent een professionele verkoper of u bent een vertegenwoordiger met productdemonstraties.
  • U bent in het bezit van een machtiging voor ambulante handel (leurkaart).

Procedure

Vaste plaatsen

Dien een aanvraag in via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs bij het college van burgemeester en schepenen, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar.

Uw aanvraag bevat volgende gegevens:

  • naam en adres (eventueel telefoonnummer en e-mailadres)
  • porducten die te koop worden aangeboden
  • ondernemingsnummers
  • kopie van een geldige machtiging ambulante activiteit
  • minimum en maximum gevraagd aantal meters
  • soort van uitstalling (kraam of winkelwagen)

U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt opgenomen in de wachtlijst. Wanneer er een vaste plaats vrij komt, krijgt u een abonnement. Wij verwachten dan wel dat u elke week komt.

Losse plaatsen

Meld u op de marktdag aan bij de marktleider. Om 8 uur verloot de marktleider de losse plaatsen in de Kapellestraat.
Zorg dat u uw machtiging tot ambulante handel bij de hand hebt om aan te marktleider te tonen.

Meebrengen

Machtiging tot ambulante handel

Bedrag

Vaste plaatsen

7,50 euro per strekkende meter met een minimum van 22,50 euro per instelling voor 3 maanden.
Dit standgeld is voor ieder kwartaal op voorhand te betalen.
De afname van elektriciteit wordt jaarlijks verrekend.

Losse plaatsen

1,50 euro per twee strekkende meter (maximum diepte van 2.50 m) met een minimum van 3 euro per marktkraam.
Afname elektriciteit: 2,50 euro

Klik voor het retributiereglement.

 

Uitzonderingen

Losse standplaatsen kunnen toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter (liefdadigheidsacties), gedurende de periode van de actie.
Hiervoor dient u minstens een maand vooraf schriftelijk een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar of via info@aartselaar.be.

 

 

Regelgeving

Contactinformatie

Foto: markt

Foto: markt