Standplaats op de jaarmarkt / kunstenaarsmarkt / rommelmarkt aanvragen

Ga naar het formulier

Op de dinsdag na de vierde zondag van augustus organiseert de gemeente in Aartselaar de Jaarmarkt. 

De jaarmarkt vindt in 2024 plaats op dinsdag 27 augustus van 9.30 uur tot 15 uur.

 • Markt: handelaars, bedrijven, verenigingen en marktkramers zorgen voor een divers aanbod.

  • De markt zal opgesteld staan in de Kapellestraat, Laar, Leon Gilliotlaan en Carillolei.
   Via Leon Gilliotlaan en Carillolei verbinden we het Familieplein (op het Klein Laar) en de Kunstenaarsmarkt (parking muziekschool) mee in de marktflow.

  • Heb je een zaak in de Kapellestraat of op het Laar, doe dan zeker mee en schrijf in!
   Zet een standje voor je zaak, versier je zaak extra aan de buitenkant, leg een rode loper voor de klanten, ....maak er iets feestelijks van!
   Lege ruimtes tussen de kramen zijn echt niet gezellig. Zorg er dus wel voor dat je iets buiten zet. Anders kan dit last minute nog ingevuld worden door standhouders die niet vooraf inschreven en waarvoor we nog een plaatsje zoeken.


 • Een Familieplein (Klein Laar) met leuke workshops en Fairtrade bar 

 • Een Kunstenaarsmarkt met kunstenaars uit Aartselaar en de Zuidrand, een open kinderatelier,
  gezellig terras en Heemkundig Café De Drij Hoefijzers
  (parking Muziekschool, inschrijven via het aparte webformulier van 1 mei tot 30 juni)

 • Een Rommelmarkt met Repair Café
  (inschrijven via het aparte webformulier van 1 mei tot 31 juli)

's Avonds is er de Jogging Dwars door Aartselaar, een optreden van Level Six en Aartselaar Zingt op het Laar.

Op de horecaterrassen is het de hele dag door gezellig vertoeven.

De gemeente zorgt voor randanimatie.

En uiteraard is ook de kermis weer van de partij.

Voorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan de jaarmarkt en rommelmarkt.
Voor de kunstenaarsmarkt ligt de focus op kunstenaars uit Aartselaar en de Zuidrand.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk om alles vlot te kunnen organiseren.
Inschrijven kan van 1 mei tot 30 juni 2024 (voor de rommelmarkt tot 31 juli).

De inschrijving kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de jaarmarktdag gratis geannuleerd worden via onthaal@aartselaar.be. Wie later annuleert zonder geldige reden (bv. doktersattest), zal een schadevergoeding aangerekend worden van 50 euro/standplaats. 

 

 

 

Procedure

Inschrijven kan vanaf woensdag 1 mei 2024 via onderstaande online inschrijvingsformulieren:

Jaarmarkt:
Schrijf je hier online in voor de jaarmarkt.

Kunstenaarsmarkt:
Schrijf je hier online in voor de kunstenaarsmarkt.

Rommelmarkt:
Schrijf je hier online in voor de rommelmarkt.

De dag zelf:

De standplaatsen worden op de grond gemarkeerd.

Is het niet duidelijk?
Ga met je inschrijvingsbewijs op zoek naar iemand met sweater van Aangenaam Aartselaar (marktleiding).
De marktleiding begeleidt je naar je standplaats.

De standplaatsen blijven voorbehouden tot 8.30 uur.

Wie niet inschrijft, heeft geen garantie op een plek!

Bedrag

Een standplaats op de jaarmarkt, kunstenaarsmarkt en rommelmarkt is gratis.

De inschrijving voor de jaarmarkt kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de jaarmarktdag gratis geannuleerd worden via onthaal@aartselaar.be. Wie later annuleert zonder geldige reden (bv. doktersattest), zal een schadevergoeding aangerekend worden van 50 euro/standplaats. 

Regelgeving

Wie inschrijft, verklaart zich akkoord met het reglement op gelegenheidsmarkten.
(goedgekeurd in de Gemeenteraad van maandag 24 april 2023)

Enkele belangrijke afspraken om alles vlot te laten verlopen op de jaarmarkt:

 • De inschrijvingen worden afgesloten op 30 juni.
 • De inschrijving kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de jaarmarktdag gratis geannuleerd worden via onthaal@aartselaar.be. Wie later annuleert zonder geldige reden (bv. doktersattest), zal een schadevergoeding aangerekend worden van 50 euro/standplaats. 
 • De jaarmarkt start om 9.30 uur. De standplaatsen zijn toegankelijk vanaf 7.30 uur zodat de gemeentediensten de voorbereidingen zonder hinder kunnen uitvoeren.
 • Standhouders kunnen met hun wagen in de jaarmarktstraten tussen 7.30 en 8.30 uur en tussen 15 en 16 uur.
 • Op de jaarmarkt zelf mogen geen tweedehandsgoederen verkocht worden, daarvoor hebben we de aparte rommelmarkt.

Aanvulling rond herbruikbaar cateringmateriaal (markt):

 • Sinds 1 januari 2020 mag drank niet langer in eenmalige (wegwerp)drankrecipiënten geschonken worden. Verkoop van drank in blik, PET of drankkarton is niet langer toegestaan op een gemeentelijk evenement. Het gebruik van herbruikbaar materiaal (herbruikbare pvc bekers, glas, porcelein, …) is verplicht.
  Sinds 1 januari 2022 is het bovendien verplicht om ook bereide voedingsmiddelen in herbruikbaar cateringmateriaal te serveren op gemeentelijke evenementen. Wegwerpborden, -kommetjes en schaaltjes zijn dan niet langer toegelaten. 

 • Aartselaarse standhouders kunnen herbruikbaar cateringmateriaal aanvragen via het inschrijvingsformulier.

 • Een broodje hamburger, pannenkoek ed. meegeven in een papieren servetje, is wel toegestaan.

 

Aanvulling in het kader van dierenwelzijn (voor alle gelegenheidsmarkten):

Het gebruik en de verkoop van de levende dieren is niet toegestaan.

Ga naar het formulier

Contactinformatie

Foto: jaarmarkt

Foto: jaarmarkt

Foto: jaarmarkt

Foto: jaarmarkt