Verplichting herbruikbaar cateringmateriaal

Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van wegwerpbekers of -verpakkingen voor dranken (zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen) verboden op publieke evenementen, van schoolfeesten tot festivals. 

WAT MAG WEL?

Het is wel toegelaten dat degene die de drank uitschenkt (bijvoorbeeld aan de toog), gebruik maakt van eenmalige drankverpakkingen op voorwaarde dat deze drankverpakkingen volledig apart ingezameld worden (volgens de wettelijke sorteerregels) om te recycleren. Je mag dus wel drank uit een eenmalige verpakking (pet, glas, brik, blik...) inschenken in een herbruikbare beker. De drank meegeven in een eenmalige drankverpakking of wegwerpbeker mag niet.

WAAR NOG OP LETTEN?

De eventorganisator neemt ook de nodige maatregelen om herbruikbare recipiënten (bekers, glazen...) terug in te zamelen voor hergebruik zodat hun retour verzekerd is.

UITZONDERING OP DE REGEL

Als de eventorganisator kan garanderen dat wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen voor minstens 90 % gescheiden worden ingezameld om achteraf te recycleren, mogen deze wel aangeboden worden. De eventorganisator moet kunnen aantonen dat de doelstelling gehaald wordt.

MEER INFO OVER DE WETGEVING

Lees alles over de nieuwe wetgeving op de website van OVAM

MEER INFO OVER HET GEBRUIK IN DE PRAKTIJK 

Extra praktische info over het gebruik van herbruikbare bekers vind je https://ovam.vlaanderen.be/faq-wetgeving-cateringmateriaal
Hier vind je o.a. het antwoord op: 
> de vraag hoeveel bekers je nodig hebt
> hoe je communiceert,
> hoe je de inzameling van de bekers regelt ...

VOORDELIG HERBRUIKBAAR CATERINGMATERIAAL HUREN ALS AARTSELAARSE VERENIGING

Lokaal Bestuur Aartselaar heeft een overeenkomst via IGEAN met Goodless, leverancier voor herbruikbare drankrecipiënten. Hierdoor kunnen zowel het Lokaal Bestuur als de Aartselaarse verenigingen herbruikbare bekers huren aan zeer gunstige voorwaarden.

Een overzicht van het te huren materiaal vind je op www.goodless.be

Elke Aartselaarse vereniging kan gebruik maken van de gunstige huurtarieven door een account aan te maken via https://order.goodless.be/join/IGEAN-kfs6r47nkls0j

 

Contactinformatie