Vogelgriep: wat als je een dode of zieke vogel vindt?

Opgemaakt op 28/03/2023
Foto: vogel

Sinds de uitbraak van het vogelgriepvirus in 2020 lijkt het erop dat het virus het hele jaar door aanwezig blijft. Welke maatregelen neem je best als je een dode of zieke vogel vindt of als je zelf vogels houdt?

Al enkele jaren houdt het vogelgriepvirus lelijk huis bij wilde vogels in Europa, wat zorgt voor een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wildevogelpopulaties in Europa, waardoor het risico op vogelgriep het hele jaar door blijft.

De vogelgriep treft vele vogelsoorten zoals ganzen, eenden en meeuwachtigen, maar het virus wordt ook aangetroffen bij roofvogels zoals de buizerd, torenvalk en kerkuil. Intussen komt het virus voor bij wilde vogels in alle Vlaamse provincies. Vogelgriep is niet alleen besmettelijk voor wilde vogels, maar ook voor pluimvee.

Wat als je een dode of zieke vogel vindt?

  • Raak de vogel niet aan zonder de juiste bioveiligheidsmaatregelen. Draag minstens mondmasker (liefst FFP2) en wegwerphandschoenen. Was na contact met het dier steeds je handen, onderarmen en nagels met zeep.
  • Als grondeigenaar en terreinbeheerder moet je vogelkadavers laten verwijderen. Het verwijderen van kadavers is belangrijk omdat ze de ziekte nog kunnen doorgeven. Als het kadavers blijft liggen, belandt er een virale lading in de natuur. Zo kunnen vossen, katten... besmet geraken door het eten van zieke of dode vogels. Bel steeds de (gratis) influenzalijn van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) op 0800/99777. Daar krijg je verdere instructies om de vogel te laten ophalen voor onderzoek. Als het over een dode vogel gaat, zal het FAVV, afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip, beslissen of het kadaver ingezameld moet worden. Is onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren het kadaver ophaalt voor analyse.
  • Hou huisdieren op afstand van dode en zieke vogels en hou honden aan de leiband

Foto: Kip 

Mag ik de vogels in mijn tuin nog voederen wanneer de vogelgriep circuleert?

  • Ook al werd het vogelgriepvirus vastgesteld bij in het wild levende vogels in Vlaanderen, je mag tuinvogels blijven voederen via een voedertafel of -silo. Door het aanbieden van voedsel verhoog je natuurlijk wel het risico dat een besmette vogel andere vogels kan besmetten, maar daarnaast help je de vogels met voedsel de koude wintermaanden door.
  • Let er wel op dat eventueel gedomesticeerde vogels zoals gehouden kippen, eenden of ganzen niet in contact komen met de voederplaatsen en uitwerpselen die zich rond die voederplaatsen bevinden.

Meer info over de acties en maatregelen die je moet nemen als je een dode of zieke vogel vindt, of als je zelf vogels houdt, vind je op de website van Agentschap Natuur en Bos.