Wijkraden

De wijkraden hebben als doel het sociaal engagement te stimuleren. Ze geven advies aan het gemeentebestuur om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. De adviezen kunnen gaan over o.a. mobiliteit, uitzicht en verkeersveiligheid van de wijk.
Daarnaast organiseren ze regelmatig activiteiten die het sociaal contact en samenhorigheid van de wijk bevorderen.

Het wijkbestuur wordt om de drie jaar verkozen tijdens de algemene vergadering. De wijkraad telt minimum vier en maximum twaalf leden.

Het verkozen wijkbestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het wijkbestuur vergadert minstens één keer per trimester en organiseert één keer per jaar een algemene vergadering.
De agenda van de vergadering wordt 10 dagen voor de vergadering bekend gemaakt aan de wijkbewoners.
De vergaderingen van het wijkbestuur en de algemene vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar: iedereen is welkom!
Het reglement over de samenstelling van de wijkraden en de werking kan je hier nalezen.

De gemeente Aartselaar is onderverdeeld in acht wijken, waarvan er momenteel vijf een wijkraad hebben:

Woon je in wijk 't Heiken, Ysselaar of De Leug en wil je je graag inzetten in je wijk?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat in het gemeentehuis.

Wil je weten in welke wijk je woont? Klik hier voor het overzicht per wijk.

 

Contactinformatie