Winkel Informatie Netwerk (WIN)

Naast de zes eerder succesvol opgerichte Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) heeft Aartselaar nu ook een WIN, een Winkel Informatie Netwerk.
Het WIN is een samenwerkingsverband tussen politie, handelaars en het gemeentebestuur. Het heeft als doel het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en preventieve tips te verspreiden.

Winkeliers die aangesloten zijn bij het winkelinformatienetwerk (WIN) worden op volgende manier op de hoogte gebracht van verdachte gedragingen en winkeldiefstallen:

  • Bij verdacht gedrag verwittigt een winkelier de 101.
  • De politie bepaalt of het bericht wordt verspreid. Als een bericht belangrijk geacht wordt en er is een goede beschrijving van de dader(s), spreekt de politie een bericht in voor alle winkeliers die aangesloten zijn.
  • Alle aangesloten winkeliers ontvangen tegelijkertijd telefonisch de boodschap die ze kunnen beluisteren.
  • Winkeliers die de mogelijke dader herkennen bellen de politie onmiddellijk op.
  • De politie verspreidt ook preventieve tips via dit systeem.

Momenteel zijn er al een 40-tal winkeliers aangesloten bij het WIN in Aartselaar.

Voorwaarden

  • Elke handelaar kan zich aansluiten bij het WIN.
  • Na goedkeuring van het huishoudelijk reglement kan u zich aansluiten.
  • Nadat u aangesloten bent ontvangt u alle verstuurde berichten en kan u zelf ook actief melden.

 

Procedure

U kunt zich aansluiten bij het WIN door contact op te nemen met Philip Wellens, projectverantwoordelijke, via win.aartselaar@telenet.be.

Contactinformatie