Aanvraag projectsubsidies 'buurt-overschrijdende vrije tijdsprojecten' | met aanvraag evenementenloket

Het lokaal bestuur Aartselaar wil met deze projectsubsidies, grotere projecten die een meerwaarde betekenen voor het socio-culturele, educatieve of sportieve vrije tijdsaanbod in de gemeente ondersteunen. 

Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies voor buurt-overschrijdende vrije tijdsprojecten moet je project een lokale of bovenlokale uitstraling hebben.

Organiseer je een kleinschaliger project dan kun je subsidies aanvragen voor 'straat-, buurt- of wijkactiviteiten

De financiële ondersteuning voor buurtoverschrijvende vrije tijdsprojecten kun je aanvragen via onderstaand formulier:

  • De maximale subsidie bedraagt € 1.500 (met max. van 50% van de uitgaven)
  • Bij toekenning van de projectsubsidie krijg je voor deze activiteit ook toegang tot:
    • het aanvragen van gemeentelijke feestmateriaal onder dezelfde voorwaarden als erkende verenigingen.
    • het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur onder dezelfde voorwaarden als erkende verenigingen

 

ALGEMENE GEGEVENS

Ik vraag de projectsubsidies als : *
Contactpersoon 'aanvraag projectsubsidies' is dezelfde persoon als contactpersoon 'aanmelding evenementenloket': *
Adresgegevens 1

INHOUDELIJKE PROJECT INFORMATIE

Werk je samen met andere (boven) lokale partners voor de realisatie van je project? Zo ja, welke ? *
Is je toegang tot je activiteit betalend voor de deelnemers? *

FINANCIELE PROJECT INFORMATIE

Bij toekenning van projectsubsidies  'buurtoverschrijdende vrije tijdsprojecten' aan je project, mogen de subsidies overgemaakt worden op het rekeningnummer: 

Vraag je ook bij andere instanties subsidies aan? *
Via welke instantie vraag je nog subsidies aan
Heb je in de afgelopen 3 jaar reeds projectsubsidies 'buurtoverschrijdende vrije tijdsprojecten' aangevraagd *

WIL JE NOG INFORMATIE TOEVOEGEN OVER JE AANVRAAG?

Ik verklaar hierbij deze subsidieaanvraag correct & waarheidsgetrouw te hebben ingevuld. *
Indien het project niet kan plaatsvinden of indien de gegevens vermeld in het aanvraagformulier na de aanvraag belangrijke wijzigen ondergaan, zal ik het evenementenloket hierover zo spoedig mogelijk informeren. *

Contactinformatie

Contactpersonen