Algemeen directeur

De functie kunnen we omschrijven in drie grote lijnen:

1. Algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie

 • Hij staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.
 • Hij staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten rond beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie.
 • Hij staat in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem.
 • Hij organiseert de behandeling van de briefwisseling, meldingen en klachten.

2. Strategisch adviseur van het gemeentebestuur

 • Hij bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd.
 • Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten.
 • Hij adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

3. Voorzitter en drijvende kracht van het managementteam

 • Hij bepaalt de agenda, zit de vergaderingen van het managementteam voor, initieert en superviseert de vastgelegde maatregelen en acties.
 • Het managementteam legt zich toe op de organisatiebrede, professionele ontwikkeling van de gehele gemeentelijke organisatie en overstijgt 'de belangen' van de verschillende diensten.
 • Het managementteam werkt zowel op korte als op halflange en lange termijn.
 • Het managementteam stuurt de ontwikkeling van de organisatie vanuit de filosofie van total quality management of integrale kwaliteitszorg.

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen, 03 870 16 04, peter.vanmechelen@aartselaar.be

 

Contactinformatie