College van burgemeester en schepenen / Vast bureau 2019 - 2024

De uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de goederen en de inkomsten en uitgaven.
Het vast bureau, bestaande uit dezelfde leden als het college, voert de beslissingen van de OCMW-raad uit en beheert de goederen en de inkomsten en uitgaven van het OCMW.
Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.
Alle beslissingen worden door de burgemeester en de schepenen samen genomen.
Binnen het college is er wel een duidelijke taakverdeling: elke schepen bereidt de dossiers voor van de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld.

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen, waarvan 1 schepen eveneens voorzitter is van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
De algemeen directeur maakt van rechtswege eveneens deel uit van het college.

  Sophie De Wit (N-VA)
  Burgemeester
  Sophie.dewit@aartselaar.be
  0477 35 33 15
  Burgemeesterbevoegdheden, Burgelijke Stand,
  Ruimtelijke Ordening, Personeel
 
  Mark Vanhecke (N-VA)
  1e schepen
  Mark.vanhecke@aartselaar.be
  0468 22 98 65
  Onderwijs, Jeugd, Economie, Burgerparticipatie
 
  Bart Lambrecht (N-VA)
  2e schepen
  Bart.lambrecht@aartselaar.be
  0474 30 11 86
  Mobiliteit, Openbare Werken, Sport, Communicatie,
  Dierenwelzijn
 
  Eddy Vermoesen (N-VA)
  3e schepen
  Eddy.vermoesen@aartselaar.be
  0478 96 33 99
  Cultuur en Erfgoed, Evenementen, Financiën,
  Patrimonium en wagenpark, ICT en Digitalisering
 
Hans Cops

 
Hans Cops (onafhankelijk)
  4e schepen
  hans.cops@aartselaar.be
  0496 63 65 20 
  Leefmilieu, Energie, Duurzaamheid, Landbouw,
  Ontwikkelingssamenwerking, Afvalbeleid, 
  Markten, Begraafplaats

 
  Hilde Heyman (N-VA)
  5e schepen
  hilde.heyman@aartselaar.be
  0476 77 77 89
  Welzijn en Sociaal Beleid, Gezinsbeleid, Kinderopvang,
  Seniorenbeleid, Woonbeleid
  + Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale
  diensten
 

 

 
Klik hier om de genomen besluiten te raadplegen.

Contactinformatie