Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Een BIN, of buurtinformatienetwerk, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.
De wijkraden, het gemeentebestuur van Aartselaar en politie zone Hekla werken samen om BIN’s op te richten in de wijken.

Hoe werkt een BIN?

  • Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie.
  • De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht versturen naar alle leden. Een BIN-bericht wordt verspreid via telefoon.
  • De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken.
  • Zo kan de politie gericht interventiepa­trouilles aansturen om de verdachte(n) op te sporen. 
  • De politie geeft nuttige informatie voor de bewoners door aan de BIN-coördinator.

 

Voorwaarden

Iedere inwoner kan deelnemen aan het BIN van zijn / haar wijk.

Procedure

Voelt u zich aangesproken om in het BIN te stappen?
Neem dan via mail contact op met de voorzitter van uw wijk of met de lokale politie op 03 444 00 10.

Wijk ten Dorpe en wijk 't Heiken: Hilde Heyman, hildewe.heyman@gmail.com

Wijk Buerstede: Steven Nuyts, steven.nuyts110@telenet.be

Wijk Bruynenbaert en wijk Ysselaar: Guido Van der Borgh, guidovanderborgh@skynet.be 

Wijk Lindenbos: Yves Hulin, hulinvangeet@telenet.be of binlindenbos2630@gmail.com 

Wijk Koekoek: Christophe De Scheemaecker, christophedescheemaecker1990@gmail.com

Wijk De Leug: Luc Daems, lucdaems@gmail.com of bindeleug2630@gmail.com 

U kan bij hen ook terecht voor bijkomende informatie.

Hier vind je alvast het aansluitingsformulier dat je kan invullen en bezorgen aan de coördinator.
Hier vind je het huishoudelijk reglement.

Contactinformatie

Foto: logo BIN