Buitenschoolse kinderopvang

De gemeente Aartselaar organiseert opvang voor kleuters en kinderen van de lagere school die in Aartselaar wonen of er naar school gaan. Er zijn drie locaties: IBO Robbedoes, BKO Kwabbernoot en BKO SPIP.

Openingsuren:

IBO Robbedoes: voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar

 • Gewone schooldagen: van 7 uur tot aanvang school en van 15.30 tot 18.30 uur.
 • Voor kleuters die nog nood hebben aan een middagdutje is er opvang vanaf 12.15 uur
 • Woensdag: van einde school tot 18.30 uur   
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen: van 7 tot 18.30 uur

BKO Kwabbernoot: voor kinderen van de lagere school

 • Gewone schooldagen van 7 uur tot aanvang school en van 16.30 tot 18.30 uur
 • Woensdag van einde school tot 18.30 uur
 • Schoolvrije dagen: van 7 tot 18.30 uur

BKO SPIP: voor kleuters van wijkschool Cade Buerstede

 • Gewone schooldagen van 15.30 tot 17.30 uur
 • Woensdag tot 14 uur
 • Schoolvrije dagen of tijdens vakanties: opvang in IBO Robbedoes van 7 tot 18.30 uur

Elke locatie heeft een vast team. De mensen die in de opvang werken, hebben hiervoor de nodige kwalificatie en volgen allemaal jaarlijks een cursus levensreddend handelen bij kinderen.  

Ze zorgen ervoor dat kinderen in de opvang een leuke tijd beleven. Spelen, knutselen, vele vriendjes, lieve juffen, toffe meesters, expressie... zijn enkele sleutelwoorden.
Ouders zijn belangrijke partners. Daarom zijn een positieve, open communicatie en een goed overleg belangrijk.
De buitenschoolse opvang stemt daarnaast voor de dagelijkse werking af met de omliggende scholen.

Woensdagnamiddag,... net iets anders
Op woensdagnamiddag organiseren de begeleiders activiteiten. De kinderen kunnen via een keuze of doorschuifsysteem aan één of meerdere activiteiten deelnemen. 
Naast het aanbod van activiteiten is het huiselijke, speelse en spontane aspect ook belangrijk. De jongste kleuters kunnen een dutje doen als dat nodig is.
Voor de kinderen van de lagere school is er een leuk aanbod aan activiteiten: knutselen, een spel, sport, afgewisseld met vrije spelmomenten. Af en toe wordt er ook een uitstap georganiseerd. De buitenschoolse opvang werkt hiervoor samen met andere gemeentelijke diensten.
Alle kinderen brengen een lunchpakket mee. Water is altijd verkrijgbaar. In de namiddag krijgen de kinderen een vieruurtje. 

Vakantie voor kinderen in Robbedoes
Tijdens vakantieperiodes kunnen kinderen ingeschreven worden in Robbedoes.
Voor elke vakantieperiode is er een inschrijvingsperiode. Ouders ontvangen info over de datum, werkwijze en voorwaarden om in te schrijven.
Elke vakantieweek heeft een thema, aansluitend op de leefwereld van het kind.
Tijdens vakantieperiodes brengen de kinderen een lunchpakket mee, een versnapering voor in de voormiddag en een vieruurtje. Water is in de opvang altijd verkrijgbaar.
De gemeente biedt in de vakantie naast opvang in Robbedoes speelpleinwerking, grabbelpasactiviteiten en sportkampen aan.

Geen school vandaag
Elke school heeft kindvrije dagen. Robbedoes probeert op die dagen opvang voor kinderen van die school aan te bieden.
Voor elke schoolvrije dag is er een inschrijvingsperiode. Ouders ontvangen info over de datum, werkwijze en voorwaarden.

Voorwaarden

In IBO Robbedoes is er:

 • voorschoolse en naschoolse opvang voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar,
 • vakantieopvang voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar,
 • tijdens de zomervakantie enkel opvang voor kleuters.

In BKO Kwabbernoot is er voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van het tweede t.e.m. zesde leerjaar van de lagere school.

In Spip is er naschoolse opvang voor kleuters.

Procedure

Elk kind moet vóór het eerste opvangmoment worden ingeschreven.

 • Download het inschrijvingsformulier en de schriftelijke overeenkomst.
 • Vul ze in (rond het publiceren van foto's, de prijsafspraken enz).
 • Maak een afspraak met de coördinator om dit persoonlijk binnen te brengen. Dit is meteen ook een eerste kennismaking. Je krijgt de nodige uitleg en een rondleiding.

Geef in het belang van je kind wijzigingen in persoonlijke gegevens zo snel mogelijk door.

Meebrengen

De inschrijving is pas volledig als het inschrijvingsformulier vergezeld is van volgende documenten:

Bedrag

De prijs die je betaalt, is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind. Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende prijs:

 • voor opvang vóór en na schooltijd: per begonnen halfuur: 1 euro
 • voor opvang op schoolvrije dagen en vakanties:
  • 13 euro per verblijfsduur vanaf zes uur
  • 6 euro per blijfsduur van drie tot zes uur
  • 4 euro per verblijfsduur van minder dan drie uur
 • voor opvang op woensdagnamiddag wordt het meest gunstige tarief aangerekend

Lees eventueel ook hoofdstuk 3 van het huishoudelijk reglement.

Uitzonderingen

Regelgeving

Er zijn natuurlijk afspraken over wat mag en wat niet.
Je vindt de afspraken in het huishoudelijk reglement.

Contactinformatie

Tuin Robbedoes

Kinderen spelen in Robbedoes

Kinderen maken cupcakes in Kwabbernoot

Kinderen spelen in de Robbedoes