Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Er is opvang op drie plaatsen:

 • Robbedoes
 • Kwabbernoot
 • Spip

Elke locatie heeft een vast team. De mensen die in de opvang werken, hebben hiervoor de nodige kwalificatie en volgen allemaal  jaarlijks een cursus levensreddend handelen bij kinderen.  

Er wordt naar gestreefd dat kinderen in de opvang een leuke tijd beleven. Spontaan spelen, creativiteit, samen knutselen, vele vriendjes, lieve juffen, toffe meesters, expressie ... zijn enkele sleutelwoorden.
Ouders zijn belangrijke partners. Daarom zijn een positieve, open communicatie en een goed overleg belangrijk! 
De buitenschoolse opvang stemt daarnaast voor de dagelijkse werking af met de omliggende scholen.

Robbedoes: 
Gewone schooldagen: van 7 uur tot aanvang school en van 15.30 tot 18.30 uur.
Opvang vanaf 12.15 uur voor kleuters die nog nood hebben aan een middagdutje.
Woensdag: van einde school tot 18.30 uur
Schoolvrije dagen en vakantiedagen: van 7 tot 18.30 uur

Kwabbernoot:
Gewone schooldagen: van 7 uur tot aanvang school en van 16.30 en 17.50 uur
Woensdag van einde school tot 17.50 uur

Spip:
Gewone schooldagen: van 15.40 tot 18.00 uur

Woensdagnamiddag,... net iets anders
Op woensdagnamiddag organiseren de begeleiders activiteiten. De kinderen kunnen via een keuze of doorschuifsysteem aan één of meerdere activiteiten deelnemen. 
Naast het aanbod van activiteiten is het huiselijke, speelse en spontane aspect ook belangrijk. De jongste kleuters kunnen een dutje doen als dat nodig is.
Voor de kinderen van de lagere school is er een leuk aanbod aan activiteiten: knutselen, een spel, sport, afgewisseld met vrije spelmomenten.  Af en toe wordt er ook een uitstap georganiseerd. De buitenschoolse opavang werkt hiervoor samen met andere gemeentelijke diensten.
Alle kinderen brengen een lunchpakket mee. Water is altijd verkrijgbaar. In de namiddag krijgen de kinderen een vieruurtje. 

Vakantie voor kinderen in Robbedoes
Tijdens vakantieperiodes kunnen 70 kinderen ingeschreven worden in Robbedoes.
Voor elke vakantieperiode is er een inschrijvingsperiode. Ouders ontvangen info over de datum, werkwijze en voorwaarden om in te schrijven.
Elke vakantieweek heeft een thema, aansluitend op de leefwereld van het kind.
Tijdens vakantieperiodes brengen de kinderen een lunchpakket mee, een versnapering voor in de voormiddag en een vieruurtje. Water is in de opvang altijd verkrijgbaar.
De gemeente biedt in de vakantie naast opvang in Robbedoes speelpleinwerking, grabbelpasactiviteiten en sportkampen aan.

Geen school vandaag
Elke school heeft kindvrije dagen. Robbedoes probeert op die dagen opvang voor kinderen van die school aan te bieden. Ook hier is de maximumcapaciteit 70 kinderen.
Voor elke schoolvrije dag is er een inschrijvingsperiode. Ouders ontvangen info over de datum, werkwijze en voorwaarden.

Voorwaarden

In IBO Robbedoes is er:

 • voorschoolse en naschoolse opvang voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar,
 • vakantieopvang voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar,
 • tijdens de zomervakantie enkel opvang voor kleuters.

In BKO Kwabbernoot is er:

Voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van het tweede t.e.m. zesde leerjaar van de lagere school.

In Spip is er naschoolse opvang voor kleuters.

Procedure

Elk kind moet vóór het eerste opvangmoment worden ingeschreven.

 • Download het inschrijvingsformulier en de schriftelijke overeenkomst.
 • Vul ze in (rond het publiceren van foto's, de prijsafspraken enz).
 • Maak een afspraak met de coördinator om dit persoonlijk binnen te brengen. Dit is meteen ook een eerste kennismaking. U krijgt de nodige uitleg en een rondleiding.

Geef in het belang van uw kind, wijzigingen in persoonlijke gegevens zo snel mogelijk door! 

 

Meebrengen

De inschrijving is pas volledig als het inschrijvingsformulier vergezeld is van volgende documenten:

Bedrag

De prijs die je betaalt, is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind. Voor de volgende opvangmomenten geldt de
volgende prijs:

 • voor opvang vóór en na schooltijd: per begonnen halfuur: 1 euro
 • voor opvang op schoolvrije dagen en vakanties:
  • 13 euro per verblijfsduur vanaf zes uur
  • 6 euro per blijfsduur van drie tot zes uur
  • 4 euro per verblijfsduur van minder dan drie uur
 • voor opvang op woensdagnamiddag wordt het meest gunstige tarief aangerekend

Lees eventueel ook hoofdstuk 3 van het huishoudelijk reglement.

Uitzonderingen

Regelgeving

Er zijn natuurlijk afspraken over wat mag en wat niet.
U vindt de afspraken in het huishoudelijk reglement.

Contactinformatie

Tuin Robbedoes

Kinderen spelen in Robbedoes

Kinderen maken cupcakes in Kwabbernoot

Kinderen spelen in de Robbedoes