Cultuurraad

Doel

De cultuurraad:

 1. verzamelt en interpreteert actief beleidsinformatie en brengt op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit over alles wat te maken heeft met het lokale cultuurbeleid, zowel op inhoudelijk als financieel vlak.
 2. is betrokken bij de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering en evaluatie van het culturele luik van de gemeentelijke strategische meerjarenplanning.
 3. creëert een forum waar verschillende meningen over alle aspecten van het cultuurbeleid aan bod kunnen komen en waar open discussie gestimuleerd wordt. Hiervoor staat de cultuurraad voordurend in contact met alle lokale culturele actoren en brengt ze overleg en samenwerking tot stand.
 4. detecteert de culturele behoeften in de gemeente en neemt waar mogelijk iniatieven als die niet door andere lokale culturele actoren worden genomen.

Werking en activiteiten van de cultuurraad

 • De werking van de plaatselijke culturele organisaties stimuleren en coördineren.
 • Het overleg en de samenwerking tussen plaatselijke culturele organisaties en het gemeentebestuur bevorderen.
 • Het plaatselijke cultuurleven onderzoeken, hieromtrent een evaluatie formuleren en voorstellen doen.
 • Deelname aan en ondersteuning bieden aan gemeentelijke gecoördineerde culturele activiteiten.
 • Projectverwerking via diverse werkgroepen:
  • Week van de Amateurkunsten
  • Open Monumentendag
  • Kunstprojecten voor jongeren
  • Herwerking subsidiereglementen
 • Adviesverlening over het gemeentelijk cultuurbeleid.
  Hier vindt u een overzicht van de recentste adviezen van de cultuurraad:
  • Memorandum 'Vrije tijd 2018'
   Vanaf begin 2018 werkten de cultuur-, sport- en jeugdraad aan een memorandum in aanloop naar de verkiezingen. Dit bundelt hun noden en behoeften. Het document werd in de zomer overhandigd aan de voorzitters van de lokale partijen. Het volledige memorandum kan je hier nalezen.
  • Verkiezingsshow polst naar politieke ideeën
   Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen organiseerden cultuur-, sport- en jeugdraad samen de verkiezingsshow AARTSELAAR KIEST op vrijdag 21/9. Voorzitter van de Cultuurraad Bart De bruyn en Q-dj en Aartselaarnaar Maarten Vancoillie legden de kopstukken het vuur aan de schenen. Er was speciale aandacht voor thema’s die verenigingen aanbelangen: subsidies, uitleenmateriaal, inspraak, participatie en infrastructuur. Leuke tussendoortjes zorgden voor voldoende afwisseling. 

De cultuurraad heeft ook een facebookpagina.

Samenstelling

De cultuurraad is samengesteld volgens de cultuurpactwet zodat alle ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigd zijn. De cultuurraad telt een 60-tal leden en is samengesteld uit:

 • vertegenwoordigers van een 50-tal gemeentelijke (socio-)culturele verenigingen
 • vertegenwoordigers van de culturele organisaties en instellingen in Aartselaar, zoals vzw ProCC-Aartselaar, de gemeentelijke bibliotheek en de Academie voor Woord en Muziek
 • een aantal 'culturele deskundigen'. Dit zijn mensen die vanuit hun interesse of engagement een goede kijk hebben op het culturele veld van de gemeente en die een bijdrage kunnen leveren aan de werking van de cultuurraad.

De voorzitter van de cultuurraad is Bart De bruyn.
De dagelijkse werking van de cultuurraad is in handen van het dagelijks bestuur dat bestaat uit volgende leden:

 • Voorzitter: Bart De bruyn
 • Ondervoorzitter: René Beyst
 • Penningmeester: Chris Lauwers
 • Frans D'Hooghe
 • Gilbert Van den Neucker
 • Lia Peeters
 • Rit Dierckx
 • Karin Roclée
 • Marcelle Walther
 • Elise van Camp
 • Hugo Keppens
 • Sandra Meert
 • Waarnemend lid: Eddy Vermoesen (Schepen voor cultuur)
 • Waarnemend lid: Nele Jacobs (cultuurbeleidscoördinator/secretaris)

In 2019 worden de adviesraden opnieuw samengesteld.

 • Ben je actief in een culturele vereniging of socio-culturele organisatie?
 • Heb je een brede interesse in cultuur?
 • Ben je een Aartselaarse kunstenaar of artiest
 • Kom je regelmatig over de vloer in de bib of het cultureel centrum
 • Heb je interesse in ons erfgoed 

… en wil je graag meewerken aan een sterk cultuurbeleid in Aartselaar?
Stel je dan kandidaat voor de Cultuurraad!

Alle info vind je hier.

Vergaderingen

Algemene Vergadering

De Algemene vergadering van de cultuurraad komt min. 2 keer per jaar samen. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom.

Verslag van de afgelopen vergaderingen:

AV Cultuurraad 14/06/18


AV Cultuurraad 10/12/18


Het CultuurCafé

Foto: cultuurcafé  Foto: cultuurcafé

Foto: CultuurcaféSinds oktober 2015 wordt de algemene vergadering van de cultuurraad gecombineerd met een CultuurCafé. Een lokale artiest geeft een optreden van ca. 20 minuten. Nadien kan iedereen verbroederen bij een lekker glas.
Het CultuurCafé is open voor iedereen die zin heeft in een portie cultuur van eigen bodem.
Heeft u zin om tijdens het CultuurCafé anderen van uw talent te laten genieten? Contacteer dan Nele Jacobs van de cultuurdienst, nele.jacobs@aartselaar.be. Alle Aartselaarse artiesten en verenigingen zijn welkom op het podium van het CultuurCafé.

Programma van de avond:

 • 19.30 – 21 uur: algemene vergadering cultuurraad met info-overdracht
 • Vanaf 21 uur: CultuurCafé voor iedereen

Wanneer vinden de vergaderingen plaats?

De Algemene Vergadering van de Cultuurraad vindt plaats op maandag 10 december 2018 om 19u30. Het CultuurCafé is nog in te vullen. Suggesties zijn welkom en bezorg je aan Nele Jacobs via nele.jacobs@aartselaar.be.

Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad komt samen op dinsdag 20 november 2018 om 20u00. Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Secretariaat

CC 't Aambeeld, della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar, 03 877 28 75, nele.jacobs@aartselaar.be 

 

Contactinformatie