Adviesraad: ROSA (Raad OntwikkelingsSamenwerking Aartselaar)

De ROSA (Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) adviseert over ontwikkelingsprojecten en fairtrade in het zuiden en schenkt aandacht aan kleinere initiatieven waar inwoners van Aartselaar bij betrokken zijn.

Heb je interesse? Als lid van de ROSA neem je deel aan boeiende discussies en doelgerichte vergaderingen. Bovendien kan je gratis deelnemen aan vormingen en activiteiten in functie van je deskundigheid mondiale vorming.

Info: Mondiaal beleid, 03 870 80 31, mondiaalbeleid@aartselaar.be

Doel

De adviesraad

  • adviseert het gemeentebestuur over ontwikkelingsprojecten in het zuiden.
  • schenkt aandacht aan kleinere initiatieven waar inwoners van Aartselaar bij betrokken zijn.
  • volgt de projecten op die een subsidie ontvangen en houdt de inwoners hiervan op de hoogte via het infoblad.
  • toont aan dat goed onderbouwde ontwikkelingshulp werkt en bijdraagt tot de bestaanszekerheid van de bevolking in het zuiden.
  • wil in de toekomst overgaan van ‘ontwikkelingssamenwerking’ naar een volwaardig ‘partnerschap’ met groepen in het zuiden.

Samenstelling

Fons Heirbaut is voorzitter, Andrée Marichal ondervoorzitter en Walter Decoene is penningmeester. 
De raad telt een 15-tal ledenvrijwilligers.

Vergaderingen

De raad vergadert drie keer per jaar en telt momenteel een vijftiental ledenvrijwilligers.

Secretariaat

Bibliotheek Aartselaar, della Faillelaan 32, 2630 Aartselaar, 03 870 80 30, leen.delaunoit@aartselaar.be

Contactinformatie