Adviesraad: ROSA (Raad OntwikkelingsSamenwerking Aartselaar)

Doel

De adviesraad

  • adviseert het gemeentebestuur over ontwikkelingsprojecten in het zuiden.
  • schenkt aandacht aan kleinere initiatieven waar inwoners van Aartselaar bij betrokken zijn.
  • volgt de projecten op die een subsidie ontvangen en houdt de inwoners hiervan op de hoogte via het infoblad.
  • toont aan dat goed onderbouwde ontwikkelingshulp werkt en bijdraagt tot de bestaanszekerheid van de bevolking in het zuiden.
  • wil in de toekomst overgaan van ‘ontwikkelingssamenwerking’ naar een volwaardig ‘partnerschap’ met groepen in het zuiden.

Samenstelling

Walter Decoene is voorzitter, Alex Cappaert ondervoorzitter en Viviane Guilmin penningmeester.
De raad telt een 15-tal ledenvrijwilligers.

Vergaderingen

De raad vergadert drie keer per jaar en telt momenteel een vijftiental ledenvrijwilligers.

Secretariaat

Bibliotheek Aartselaar, della Faillelaan 32, 2630 Aartselaar, 03 870 80 30, leen.delaunoit@aartselaar.be

Contactinformatie