Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien, wordt bepaald door de beslissingen die nu worden genomen. Het is dan ook belangrijk dat er een visie bestaat over de ruimtelijke mogelijkheden en dat op lange termijn wordt gedacht. Deze lange termijnvisie staat beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gaat niet om een uitgetekend plan met concrete bestemmingen, maar om beleidsopties op zeer schematische wijze.

Om de opties uit het structuurplan te realiseren, moeten ze vertaald worden naar ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) of verordeningen die bindend zijn voor de burger. Daarnaast kan de gemeente verschillende thema's verder moeten onderzoeken. 

Op 28 april 2005 heeft de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief goedgekeurd. 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, opgedeeld in hoofdstukken:

Contactinformatie