Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt vastgelegd wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen - eens het RUP is goedgekeurd – de basis bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.
Een gemeentelijk RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waarin het gemeentebestuur zijn visie verwoordt over de ruimtelijke ordening in de gemeente.