Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de stedenbouwkundige melding, de verkavelingsvergunning de milieuvergunning en de milieumelding. 

De aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundig attest  wijzigt niet.

Wat is er veranderd?

De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat u slechts één dossier moet indienen voor een aanvraag rond een milieu- en stedenbouwkundig aspect. 

De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd. In bepaalde gevallen kan de vergunning terug worden beperkt.

U vindt alle informatie en de veranderingen op www.omgevingsloket.be

Nieuwe vergunningen:

Opgelet: voor het vellen van bomen maakt u sinds maart 2018 gebruik van de procedure in het Uniform Politie Reglement.

Voorwaarden

Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan op het omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft.
Bent u niet zeker? Neem dan contact op met de dienst omgeving.

Procedure

De te volgen procedure verschilt op basis van volgende aspecten:

  • Is de medewerking van een architect vereist? (verplicht voor werken waarbij de stabiliteit van het gebouw betrokken is of een constructieprobleem wordt opgelost)
    -> Uw aanvraag wordt door de architect samengesteld en ingediend.

  • Is de medewerking van een architect NIET vereist? Dan zijn er 3 aanvraagmogelijkheden:
  1. U dient het dossier zelf digitaal in via het omgevingsloket
  2. U dient het dossier analoog in (enkel onder bepaalde voorwaarden). U vindt de nodige documenten op het omgevingsloket of aan het onthaal in het gemeentehuis.
  3. U stelt het dossier analoog samen en komt het digitaal indienen bij de dienst omgeving in het gemeentehuis met hulp van een ambtenaar. U zorgt voor alle nodige documenten en maakt een afspraak bij dienst omgeving via 03 870 16 11.

Opgelet: alle documenten die u bij uw aanvraag voegt, moeten voldoen aan het normenboek.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie