Participatiereglement

In Aartselaar voorziet het lokaal bestuur een aantal kanalen en mogelijkheden voor inspraak en burgerparticipatie. Deze worden beschreven in het participatiereglement.

Vragen, meldingen en klachten

Iedere burger kan op elk moment het lokaal bestuur contacteren met een vraag of melding. Dit kan zowel aan de balie, telefonisch, per mail of via de sociale media. Het lokaal bestuur engageert zich om elke vraag zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden en op te volgen.

Wie een probleem of situatie wil aankaarten, kan hiervoor gebruik maken van de meldingskaart.

Wie ontevreden is over een handeling of prestatie van een werknemer of een van de diensten van het lokaal bestuur, kan een klacht indienen bij de klachtencoördinator.

Inspraak en participatie

Daarnaast zijn specifieke kanalen die inwoners en burgers de mogelijkheid geven tot inspraak en participatie:

  • Een verzoekschrift, voorstel of vraag indienen bij de gemeente- of OCMW-raad
  • Een verzoek indienen tot het organiseren van een volksraadpleging
  • Een verzoek indienen om een document in te kijken op basis van de openbaarheid van bestuur
  • Deelnemen aan het beleid via de adviesraden.
  • Een advies of voorstel formuleren voor een bepaalde wijk via de wijkraden
  • Onmiddellijk terugkoppelen over beleidsitems via de sociale media en andere participatieprojecten, zoals Hoplr.
  • Inspraak en participatie bij grote projecten via info- en inspraakvergaderingen.

Het reglement is niet beperkend bedoeld. Naast de inspraak- en participatievormen die in dit reglement worden beschreven, kan het lokaal bestuur ook steeds op andere manieren de inwoners en belanghebbenden informeren, consulteren en betrekken.

 

Contactinformatie