Raadscommissie Grondgebonden materies

Thema's

 • mobiliteit
 • openbare werken
 • ruimtelijke ordening (behoudens de exclusieve bevoegdheid van de Gecoro)
 • patrimonium
 • onroerend erfgoed
 • leefmilieu
 • landbouw
 • energie
 • openbaar groen
 • waterbeleid

Samenstelling

 • Rosanne De Gryse | N-VA
 • Bart De Hertogh | N-VA
 • Paula De Leeuw | N-VA
 • Yves Hulin | N-VA
 • Jan Van der Heyden | N-VA
 • Anse Deweerdt | Groen
 • Glenn Anné | Open Vld
 • Kris Wils | NAP
 • Mike Schuurmans | Vlaams Belang

Contactinformatie