Raadscommissie Grondgebonden materies

Thema's

 • mobiliteit
 • openbare werken
 • ruimtelijke ordening (behoudens de exclusieve bevoegdheid van de Gecoro)
 • patrimonium
 • onroerend erfgoed
 • leefmilieu
 • landbouw
 • energie
 • openbaar groen
 • waterbeleid

Samenstelling

 • Paula De Leeuw | N-VA (voorzitter)
 • Bart De Hertogh | N-VA
 • Paul De Wilde | N-VA
 • Yves Hulin | N-VA
 • Nicole Caremans | N-VA
 • Peter Apers | Groen 
 • Nadine Francus | Open Vld
 • Kris Wils | Samen NAP
 • Niet ingevuld | Vlaams Belang

Contactinformatie