Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Sportcentrum'

Het RUP Sportcentrum gaat over de uitbreiding van het gemeentelijk sportcentrum aan de Kleistraat.
Het RUP heeft enerzijds tot doel een gedeelte van het bestaande oefenveld om te zetten naar recreatiegebied en anderzijds het bestaande sportterrein uit te breiden met één bijkomend sportterrein. In de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in het RUP wordt vastgelegd wat kan en niet kan in het gebied.

De deputatie heeft het RUP Sportcentrum in zitting van 3 januari 2008, dat op 7 november 2007 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Aartselaar, goedgekeurd.

Het RUP sportcentrum werd opgemaakt in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat op 28 april 2005 werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van het Provinciebestuur van Antwerpen.

Contactinformatie